ensisijainen etuus

Ensisijainen etuus tarkoittaa tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma- ja sotilasvammaeläkkeitä. Nämä etuudet maksetaan ensisijaisesti, vaikka henkilö voisi saada myös muuta työeläkettä (peruseläke).

Takaisin sanastoon