ammatillinen työkyvyttömyys

Ammatillinen työkyvyttömyys tarkoittaa kyvyttömyyttä tehdä omaan ammattiin kuuluvia tehtäviä. Sitä sovelletaan julkisilla aloilla yleisen työkyvyttömyysmääritelmän ohella.

Ammatillista työkyvyttömyyttä pidetään lievempänä eläkkeen edellytyksenä kuin yleistä työkyvyttömyyttä, joka on käytössä yksityisillä aloilla.

Takaisin sanastoon