asumisperusteinen eläke

Asumisperusteinen eläke ei edellytä työntekoa, vaan sen voi saada pelkän maassa asumisen perusteella. Kelan eläkkeen voi saada, jos on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen sekä eläkkeet ja muut korvaukset jäävät alle tulorajan, joka oikeuttaa asumisperusteiseen eläkkeeseen.

Ulkomailta asumisperusteista eläkettä on mahdollista saada ainoastaan Pohjoismaista, Alankomaista, Kanadasta, Australiasta ja Israelista.

Takaisin sanastoon