eläkeikä

Eläkeiällä tarkoitetaan yleensä vanhuuseläkkeen alaikärajaa eli ikää, jolloin henkilö voi saada vanhuuseläkettä.

Työeläkejärjestelmässä syntymävuosi vaikuttaa siihen, milloin vanhuuseläkkeelle voi jäädä.

Takaisin sanastoon