sopimustyönantaja

Työnantaja, joka järjestää työntekijöidensä eläketurvan työeläkevakuutusyhtiössä ja jolla on palveluksessaan jatkuvasti työntekijöitä tai jonka maksamat palkat ylittävät kuuden kuukauden aikana tietyn euromäärän. Sopimustyönantaja on velvollinen tekemään vakuutushakemuksen valitsemaansa työeläkelaitokseen.

Takaisin sanastoon