yhteyselin

​Yhteyselimellä tarkoitetaan sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisia ja laitoksia, joiden tehtävänä on avustaa toisiaan sekä antaa toisilleen sosiaaliturvasopimusten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot. Suomessa yhteyselimenä voi toimia joko Eläketurvakeskus tai Kela.

Takaisin sanastoon