työeläkeindeksi

Työeläkeindeksillä eli ns. taitetulla indeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä. Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Hintojen muutoksen paino on 80 prosenttia ja palkkojen 20 prosenttia.

Takaisin sanastoon