varhaiseläke

Ennen vanhuuseläkkeen alkamista alkavia eläkkeitä kutsutaan joskus varhaiseläkkeiksi. Näitä ovat työkyvyttömyyseläke, osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke.

Ulkomaan vanhuuseläkettä saattaa maasta riippuen saada myös tietyin ehdoin varhaiseläkkeenä. Ulkomaan varhaiseläkkeellä saattaa olla alentava vaikutus Suomen eläkkeen karttumiseen, jos työskentely tai yritystoiminta Suomessa jatkuu.

Takaisin sanastoon