TEL

TEL eli työntekijäin eläkelaki oli vuoteen 2007 saakka voimassa ollut laki.

TEL koski yksityisten työnantajien palveluksessa olevia 18 vuotta täyttäneitä lukuun ottamatta

  • niitä, joiden työsuhde kesti alle kuukauden
  • niitä, jotka tekivät LEL- tai TaEL-alojen töitä
  • niitä, joiden palkka jäi alle TEL-ansiorajan.

Laki yhdistyi LEL:n ja TaEL:n kanssa työntekijän eläkelaiksi TyEL:ksi vuoden 2007 alussa.

  • Suomeksi: TEL
  • På svenska: APL
  • In English: TEL
Takaisin sanastoon