Perhe-eläkkeen eli lapsen- ja leskeneläkkeen hakuohjeet

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Voit hakea leskeneläkettä leskeneläkehakemuksella.

Jos haet lapseneläkettä lapselle, täytä erillinen lapseneläkehakemus. Jokaisesta lapsesta on täytettävä oma hakemus. 18 vuotta täyttäneen nuoren on haettava lapseneläkettä itse. Lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta.

Helpoiten haet perhe-eläkettä verkossa. Samalla hakemuksella voit hakea perhe-eläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta. Hakemuksen käsittelee, eläkepäätöksen antaa ja eläkkeen maksaa se eläkelaitos, jossa edunjättäjä on ollut vakuutettuna.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos sähköinen hakeminen ei onnistu, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7004 ja 7005).

Perhe-eläkkeen hakemukset lomakepankissa

Perhe-eläkettä voi hakea takautuvasti hakemiskuukautta edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta. Pätevällä syyllä pidempikin aika on mahdollinen.

Perhe-eläke lasketaan lähiomaisen ansiotyön tai jo myönnetyn työeläkkeen perusteella.

Perhe-eläkettä ulkomailta

Jos edunjättäjä eli kuollut puoliso tai vanhempi on työskennellyt tai asunut EU-maissa, ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen.

Näistä maista saatavia perhe-eläkkeitä haetaan samoilla hakemuksilla kuin Suomen perhe-eläkkeitä. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa kysytään edunjättäjän tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä.