Perhe-eläkkeen eli lapsen- ja leskeneläkkeen hakuohjeet

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Voit hakea leskeneläkettä leskeneläkehakemuksella. Jos haet lapseneläkettä lapselle, täytä erillinen lapseneläkehakemus. Jokaisesta lapsesta on täytettävä oma hakemus.

Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla perhe-eläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä. Samalla hakemuksella voit hakea perhe-eläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Kirjaudu painikkeesta oman työeläkelaitoksesi palveluun.

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7004 ja 7005). Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.

Perhe-eläkettä voi hakea takautuvasti hakemiskuukautta edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta. Pätevällä syyllä pidempikin aika on mahdollinen.

Perhe-eläke lasketaan lähiomaisen ansiotyön tai jo myönnetyn työeläkkeen perusteella.

Perhe-eläkettä ulkomailta

Jos edunjättäjä eli kuollut puoliso tai vanhempi on työskennellyt tai asunut EU-maissa, ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen.

Näistä maista saatavia perhe-eläkkeitä haetaan samoilla hakemuksilla kuin Suomen perhe-eläkkeitä. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa kysytään edunjättäjän tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä.