Perhe-eläkkeen eli lapsen- ja leskeneläkkeen hakuohjeet

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Voit hakea leskeneläkettä leskeneläkehakemuksella. Jos haet lapseneläkettä lapselle, täytä erillinen lapseneläkehakemus. Jokaisesta lapsesta on täytettävä oma hakemus.

Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla perhe-eläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä. Voit hakea lesken- ja lapseneläkettä myös paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella (7004 ja 7005). Samalla hakemuksella voit hakea perhe-eläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Perhe-eläkettä voi hakea takautuvasti hakemiskuukautta edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta. Pätevällä syyllä pidempikin aika on mahdollinen.

Perhe-eläke lasketaan lähiomaisen ansiotyön tai jo myönnetyn työeläkkeen perusteella.

Perhe-eläkettä ulkomailta

Jos edunjättäjä eli kuollut puoliso tai vanhempi on työskennellyt tai asunut EU-maissa, ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen.

Näistä maista saatavia perhe-eläkkeitä haetaan samoilla hakemuksilla kuin Suomen perhe-eläkkeitä. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa kysytään edunjättäjän tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä.