Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useastakin palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on 628,85 euroa kuukaudessa (vuoden 2019 tasossa). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 557,79 euroa (vuoden 2019 tasossa). Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa.

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 777,84 euroa kuukaudessa (vuoden 2019 tasossa). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 784,52 euroa kuukaudessa (vuoden 2019 tasossa), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa. Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden.

Yksinasuva eläkkeensaaja
Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
062915678500785
1006077878500785
2005572878500785
300507080700807
400457085700857
500407090700907
600357095781949
70030701007273980
800257010574641011
900207011076561042
1000157011578471072
11001070120710491102
12005701257125101132
1300001300142111158
1400001400183131217
1500001500224151276
1800001800344191456
2100002100457221643
2400002400561231839
3000003000808272192
40000040001248312752

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2019 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,88 ja sairaanhoitomaksuna 1,61. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Puolison kanssa asuva eläkkeensaaja
Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
055822778500785
10053614978500785
2004869978500785
3004364978500785
400386078600786
500336083600836
600286088600886
700236093600936
8001860986192967
90013601036384998
100086010865751029
110036011367671059
120000120010281098
1300001300142111158
1400001400183131217
1500001500224151276
1800001800344191456
2100002100457221643
2400002400561231839
3000003000808272192
40000040001248312752

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2019 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,88 ja sairaanhoitomaksuna 1,61. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.