Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 679,50 euroa kuukaudessa (vuoden 2022 tasossa). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 606,65 euroa (vuoden 2022 tasossa).

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyttä kansaneläkettä voit saada, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 57,45 euroa/kk.

Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Yksin asuvalla työeläke, jolla ei saa kansaneläkettä on 1402,63 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla 1256,88 euroa.

Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan Eläkkeelle jäävän pikaoppaasta

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 855,48 euroa kuukaudessa (vuoden 2022 tasossa). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 855,48 euroa kuukaudessa (vuoden 2022 tasossa), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Lue lisää Kelan sivuilta kuka voi saada takuueläkettä

Kokonaiseläke: Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa.

Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden. Taulukkoa voi hyödyntää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä tarkasteltaessa.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
068017685500,0855
1006589785500,0855
2006084785500,0855
300558085800,0858
400508090800,0908
500458095800,0958
6004080100840,41004
70035801058232,21035
80030801108423,81066
90025801158615,31097
100020801208826,81127
1100158012581028,11156
1200108013081229,41186
1300580135814310,51215
140080140816311,61245
150000150020113,41299
180000180032117,81479
210000210043720,81663
240000240055623,21844
300000300078726,22213
4000004000120730,22793

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana vuonna 2022 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2022 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 20,01 ja sairaanhoitomaksuna 1,5. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
060724985500,0855
10058517085500,0855
20053512085500,0855
3004857085500,0855
4004352085500,0855
500385088500,0885
600335093500,0935
700285098500,0985
80023501035141,41021
90018501085333,11052
100013501135534,61083
11008501185726,11113
12003501235937,51143
13000013001199,21181
140000140016011,41240
150000150020113,41299
180000180032117,81479
210000210043720,81663
240000240055623,21844
300000300078726,22213
4000004000120730,22793

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana vuonna 2022 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2022 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 20,01 ja sairaanhoitomaksuna 1,5. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.