Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 775,70 euroa kuukaudessa (2024). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 692,54 euroa (2024).

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyttä kansaneläkettä voit saada, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 65,62 euroa/kk.

Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Yksin asuvalla työeläke, jolla ei saa kansaneläkettä on 1 601,21 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla 1 434,88 euroa.

Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan Eläkkeelle jäävän pikaoppaasta

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä alle 968,70 euroa kuukaudessa (2024). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Työeläkkeen osalta tämä tarkoittaa niin vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä, työuraeläkkeenä kuin leskeneläkkeenä maksettavaa työeläkettä. Täyden takuueläkkeen, eli 976,59 euroa kuukaudessa (2024), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Lue lisää Kelan sivuilta kuka voi saada takuueläkettä

Kokonaiseläke: Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa.

Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden. Taulukkoa voi hyödyntää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä tarkasteltaessa.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkNettoeläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestä
077620197797700
10075911897797700
2007096897797700
3006591897797700
40060901009100900
50055901059105900
60050901109110900
700459011591147111
800409012091177312,6
900359012591207524,1
1000309013091236725,5
1100259013591266936,8
12002090140912951138
13001590145913251349,2
140010901509135415410,2
15005901559138417511,2
1800001800152927115,1
2100002100173436617,4
2400002400192547519,8
3000003000230369723,2
40000040002852114828,7

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2024 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,46 ja sairaanhoitomaksuna 1,48. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkNettoeläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestä
069328497797700
10067520197797700
20062515197797700
30057510197797700
4005255197797700
500475097597500
60042501025102500
70037501075107500
80032501125112500
900275011751158181,5
1000225012251187383,1
1100175012751217594,6
1200125013251246796
1300750137512761007,2
1400250142513051208,4
1500001500134915110
1800001800152927115,1
2100002100173436617,4
2400002400192547519,8
3000003000230369723,2
40000040002852114828,7

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2024 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,46 ja sairaanhoitomaksuna 1,48. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.