Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useastakin palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on 628,85 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 557,79 euroa (vuoden 2018 tasossa). Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa.

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 768,59 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 775,27 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa. Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden.

Yksinasuva eläkkeensaaja
Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
062914677500775
1006076977500775
2005571977500775
300507080700807
400457085700857
500407090700907
6003570957121944
70030701007313975
800257010575051006
900207011076961037
1000157011578881068
11001070120710991098
12005701257129101128
1300001300146111154
1400001400187131213
1500001500228151272
1800001800347191453
2100002100457221643
2400002400561231839
3000003000814272186
40000040001256312744

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2018 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,86 ja sairaanhoitomaksuna 1,53. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Puolison kanssa asuva eläkkeensaaja
Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
055821777500775
10053614077500775
2004869077500775
3004364077500775
400386078600786
500336083600836
600286088601886
700236093643931
8001860986235962
90013601036426993
100086010866181024
110036011368091055
1200001200105101095
1300001300143111157
1400001400181131219
1500001500219151281
1800001800334191466
2100002100444211656
2400002400547231853
3000003000800272200
40000040001243312757

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2018 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,86 ja sairaanhoitomaksuna 1,53. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.