Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 703,45 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alk.). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 628,03 euroa (1.8.2022 alk.).

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyttä kansaneläkettä voit saada, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 59,45 euroa/kk.

Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Yksin asuvalla työeläke, jolla ei saa kansaneläkettä on 1452,05 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla 1301,13 euroa.

Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan Eläkkeelle jäävän pikaoppaasta

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 878,47 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alk.). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 885,63 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alk.), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Lue lisää Kelan sivuilta kuka voi saada takuueläkettä

Kokonaiseläke: Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa.

Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden. Taulukkoa voi hyödyntää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä tarkasteltaessa.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
070318288600,0886
10068310288600,0886
2006335288600,0886
300583088300,0883
400533093300,0933
500483098300,0983
6004330103380,81025
70038301083282,51056
80033301133474,11087
90028301183665,61117
100023301233877,01147
1100183012831078,31176
1200133013331279,61206
1300830138314810,71235
1400330143316811,71265
150000150019613,01304
180000180031617,51484
210000210043120,51669
240000240055323,01847
300000300077825,92222
4000004000120730,22793

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 1.8.-31.12.2022 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2022 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 20,01 ja sairaanhoitomaksuna 1,5. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
062825888600,0886
10060817888600,0886
20055812888600,0886
3005087888600,0886
4004582888600,0886
500408090800,0908
600358095800,0958
7003080100800,01008
80025801058181,71040
90020801108373,31071
100015801158564,81102
110010801208766,31131
12005801258977,71161
13008013081179,01191
140000140015511,11245
150000150019613,01304
180000180031617,51484
210000210043120,51669
240000240055323,01847
300000300077825,92222
4000004000120730,22793

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 1.8.-31.12.2022 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2022 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 20,01 ja sairaanhoitomaksuna 1,5. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.