Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useastakin palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 662,86 euroa kuukaudessa (vuoden 2020 tasossa). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 591,79 euroa (vuoden 2020 tasossa). Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa.

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 827,78 euroa kuukaudessa (vuoden 2020 tasossa). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 834,52 euroa kuukaudessa (vuoden 2020 tasossa), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa. Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
066317283500835
1006419483500835
2005914483500835
300541084100841
400491089100891
500441094100941
6003910991101981
700341010412931011
800291010914941042
900241011416861073
1000191011918871103
11001410124110891133
12009101291129101162
13004101341149111192
1400001400174121226
1500001500215141285
1800001800335191465
2100002100452221648
2400002400562231838
3000003000803272197
40000040001239312761

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana vuonna 2020 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2020 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,97 ja sairaanhoitomaksuna 1,65. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
059224383500835
10057016583500835
20052011583500835
3004706583500835
4004201583500835
500370087000870
600320092000920
700270097020968
80022001020212999
900170010704141029
1000120011206051060
110070011707971091
1200200122010081120
1300001300133101167
1400001400174121226
1500001500215141285
1800001800335191465
2100002100452221648
2400002400562231838
3000003000803272197
40000040001239312761

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana vuonna 2020 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2020 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,97 ja sairaanhoitomaksuna 1,65. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.