Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 732,67 euroa kuukaudessa (2023). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 654,13 euroa (2023).

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyttä kansaneläkettä voit saada, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 61,95 euroa/kk.

Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Yksin asuvalla työeläke, jolla ei saa kansaneläkettä on 1512,38 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla 1355,30 euroa.

Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan Eläkkeelle jäävän pikaoppaasta

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä alle 914,97 euroa kuukaudessa (2023). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Työeläkkeen osalta tämä tarkoittaa niin vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä, työuraeläkkeenä kuin leskeneläkkeenä maksettavaa työeläkettä. Täyden takuueläkkeen, eli 922,42 euroa kuukaudessa (2023), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Lue lisää Kelan sivuilta kuka voi saada takuueläkettä

Kokonaiseläke: Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa.

Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden. Taulukkoa voi hyödyntää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä tarkasteltaessa.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
073319092200922
10071410992200922
2006645992200922
300614992200922
400564096400964
50051401014001014
60046401064001064
70041401114151,41098
800364011643531129
90031401214554,51159
1000264012647661188
110021401314967,31218
1200164013641168,51247
1300114014141379,71277
1400640146415710,81306
1500140151417811,81336
180000180029316,31507
210000210039218,71708
2400002400505211895
300000300073724,62263
4000004000119329,82807

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2023 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,37 ja sairaanhoitomaksuna 1,57. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
065426892200922
10063518792200922
20058513792200922
3005358792200922
4004853792200922
500435093500935
600385098500985
70033501035001035
8002850108540,41081
90023501135242,11111
100018501185433,71142
110013501235645,21171
12008501285846,61201
130035013351057,81230
14000014001319,41269
150000150017211,51328
180000180029316,31507
210000210039218,71708
2400002400505211895
300000300073724,62263
4000004000119329,82807

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2023 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,37 ja sairaanhoitomaksuna 1,57. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.