Kansaneläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä

Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kansaneläkkeen täysi määrä on yksin asuvalle 775,70 euroa kuukaudessa (2024). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 692,54 euroa (2024).

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyttä kansaneläkettä voit saada, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 65,62 euroa/kk.

Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Yksin asuvalla työeläke, jolla ei saa kansaneläkettä on 1 601,21 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla 1 434,88 euroa.

Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan Eläkkeelle jäävän pikaoppaasta

Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä alle 968,70 euroa kuukaudessa (2024). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Työeläkkeen osalta tämä tarkoittaa niin vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä, työuraeläkkeenä kuin leskeneläkkeenä maksettavaa työeläkettä. Täyden takuueläkkeen, eli 976,59 euroa kuukaudessa (2024), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Lue lisää Kelan sivuilta kuka voi saada takuueläkettä

Kokonaiseläke: Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot

Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa.

Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden. Taulukkoa voi hyödyntää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä tarkasteltaessa.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
077620197700,0977
10075911897700,0977
2007096897700,0977
3006591897700,0977
4006090100900,01009
5005590105900,01059
6005090110900,01109
70045901159111,01147
80040901209312,61177
90035901259524,11207
100030901309725,51236
110025901359936,81266
1200209014091138,01295
1300159014591349,21325
14001090150915410,21354
1500590155917511,21384
180000180027115,11529
210000210036617,41734
240000240047519,81925
300000300069723,22303
4000004000114828,72852

Taulukko Excel-muodossa: Yksinasuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2024 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,46 ja sairaanhoitomaksuna 1,48. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Työeläke e/kkKansaneläke e/kkTakuueläke e/kkKokonaiseläke e/kkVerot ja maksut e/kkVerot ja maksut % bruttoeläkkeestäNettoeläke e/kk
069328497700977
10067520197700977
20062515197700977
30057510197700977
4005255197700977
500475097500975
60042501025001025
70037501075001075
80032501125001125
90027501175181,51158
100022501225383,11187
110017501275594,61217
1200125013257961246
130075013751007,21276
140025014251208,41305
1500001500151101349
180000180027115,11529
210000210036617,41734
240000240047519,81925
300000300069723,22303
4000004000114828,72852

Taulukko Excel-muodossa: Puolison kanssa asuvan eläkkeensaajan esimerkkitaulukko 65-vuotiaana 2024 (xlsx)

Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2023 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 7,46 ja sairaanhoitomaksuna 1,48. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.

Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällainen on mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus.

Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.