eläkepäätös

Eläkehakemukseen annettava kirjallinen päätös. Päätöksessä näkyvät eläkkeen määrään vaikuttavat tekijät. Jos eläkehakemus on hylätty, on päätös perusteltava. Eläkepäätöksessä on ohje muutoksenhakuun.

Takaisin sanastoon