Työuraeläkkeen hakuohje

Sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen, jos takana on pitkä, vähintään 38 vuoden pituinen työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja työkykysi on heikentynyt.

Työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille työntekijöille. Eläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille.

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi vanhuuseläkeiässä. Oma työeläkelaitoksesi voi antaa sinulle arvion työuraeläkkeen määrästä. Työuraeläkkeestä voit hakea ennakkopäätöksen, joka on voimassa kuusi kuukautta.

Työuraeläkettä on haettava vuoden sisällä siitä, kun rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työsi on päättynyt.

Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla työuraeläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (2022). Liitä hakemukseen työterveyshuollossa tehty Lääkärinlausunto B terveydentilastasi, työn sisällöstä ja työn rasittavuudesta ja kuluttavuudesta sekä työnantajan kuvaus työstäsi (7111). Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.