Työuraeläkkeen hakuohje

Sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen, jos takana on pitkä, vähintään 38 vuoden pituinen työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja työkykysi on heikentynyt.

Työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille työntekijöille. Eläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille, joten ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi vanhuuseläkeiässä. Oma työeläkelaitoksesi voi antaa sinulle arvion työuraeläkkeen määrästä. Työuraeläkkeestä voit hakea ennakkopäätöksen, joka on voimassa kuusi kuukautta.

Työuraeläkettä on haettava vuoden sisällä siitä, kun rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työsi on päättynyt.

Työuraeläkettä haetaan työuraeläkehakemuksella (2022). Liitä hakemukseen työterveyshuollossa tehty Lääkärinlausunto B terveydentilastasi, työn sisällöstä ja työn rasittavuudesta ja kuluttavuudesta sekä työnantajan kuvaus työstäsi (7111).