Työeläkevakuutus on työnantajan vastuulla

Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen eläkevakuutus ja tilittää eläkemaksut. Velvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä. Työnantaja on yleensä yritys, valtio, kunta tai seurakunta, mutta se voi olla myös kuka tahansa yksityinen henkilö.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Myös työssä käyvä eläkkeensaaja on vakuutettava. Työntekijä tulee vakuuttaa, jos hänen työansionsa ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 68,57 euroa (vuonna 2024).

Vakuuttamisvelvollisuuden päättyminen riippuu työntekijän syntymävuodesta:

  • 1957 ja aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisen yläikäraja on 68 vuotta
  • 1958-1961 syntyneillä ikäraja on 69 vuotta
  • 1962 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja on 70 vuotta.

Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää em. enimmäisiän.

Työnantaja ottaa lakisääteisen eläkevakuutuksen työntekijälleen työeläkeyhtiöstä, eläkekassasta tai perustamalla säätiön. Yritysten työntekijät yksityisellä sektorilla kuuluvat pääosin työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, paitsi merenkulkijat, jotka kuuluvat merimieseläkelain (MEL) piiriin. Työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt hoitavat TyEL:n mukaisia työeläkevakuutuksia. Merimieseläkekassa hoitaa MEL:n mukaisia eläkeasioita.

Kunnan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioita hoitaa Keva. Näiden alojen työeläkelaki on julkisten alojen eläkelaki (JuEL).