Työnantaja tai työntekijä voi maksaa vapaaehtoista lisäeläkettä

Sinä tai työnantajasi voitte täydentää lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Työnantaja voi ottaa työntekijöilleen joko ryhmäeläkevakuutuksen tai yksilöllisen eläkevakuutuksen. Voit myös itse ottaa itsellesi yksilöllisen lisäeläkevakuutuksen.

Voit täydentää lakisääteistä eläketurvaasi vapaaehtoisesti ottamalla itsellesi yksilöllisen eläkevakuutuksen tai tekemällä pitkäaikaissäästämissopimuksen (ps-sopimus). Myös puolisosi voi ottaa sinulle yksilöllisen lisäeläkevakuutuksen.

Yrittäjänä voit yhtä lailla täydentää omaa lakisääteistä eläketurvaasi yksilöllisellä lisäeläkevakuutuksella.

Yksilöllisiä eläkevakuutuksia tarjoavat henkivakuutusyhtiöt ja ps-sopimuksia talletuspankit, rahastoyhtiöt sekä sijoituspalveluyritykset.

Vakuutussäästöjen nostamiseen vaikuttaa vakuutusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa oleva eläkesäästämistä koskeva verolainsäädäntö ja muut säädökset.

Lisäeläkevakuutusmaksusta ja ps-sopimuksesta voi saada veroetua. Säästöjen nostohetkellä eläketuloa ja ps-sopimuksesta saatuja tuloja verotetaan. Myös hallinnointikulut pienentävät eläkesäästöä.

Lisätietoa saat Finanssivalvonnasta ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta sekä Verohallinnosta.

Työnantaja voi ottaa työntekijöilleen lisäeläkevakuutuksen. Vaihtoehtoja on useita:

  1. Työnantajan järjestämä ryhmäeläke on kollektiivinen. Sen edellytyksenä on, että ryhmäeläkejärjestelyyn tulevat henkilöt valitaan esimerkiksi työtehtävän tai ammattiaseman perusteella tai järjestely koskee koko henkilökuntaa.
    Ryhmäeläke voidaan järjestää ottamalla lisäeläkevakuutus henkivakuutusyhtiöstä tai perustamalla lisäeläkesäätiö tai -kassa.
  2. Vapaaehtoinen ryhmäeläke voi perustua myös yrityksen omaan eläkesääntöön. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole vakuutus vaan kirjanpidollinen varaus (ns. suora lisäeläkejärjestely), jossa työnantaja sitoutuu maksamaan eläkettä määritellylle henkilöryhmälle.
  3. Mikäli lisäeläkevakuutus halutaan kohdentaa tiettyyn yksittäiseen henkilöön, työnantajan tulee ottaa hänelle yksilöllinen eläkevakuutus. Vaihtoehtoisesti yksittäisen henkilön lisäeläke voidaan järjestää kirjanpidollisena varauksena.

Vapaaehtoinen lisäeläke-etuus voi olla esimerkiksi määrällistä lisäeläkettä tai alennettu eläkeikä. Mahdollinen alennettu eläkeikä voi tietyin ehdoin oikeuttaa sinut saamaan myös lakisääteistä työeläkettä kyseisessä alennetussa eläkeiässä.

Lisäeläkettä koskevissa säännöissä tai vakuutusehdoissa voidaan sopia myös oikeudesta lisäeläkkeen säilymiseen työnantajan vaihtuessa.

Työnantajan järjestämästä lisäeläkkeestä saa tarkkoja tietoja vain työnantajalta tai siitä eläkekassasta, eläkesäätiöstä tai vakuutusyhtiöstä, jossa lisäeläke on järjestetty.

Tietoa lisäeläkkeistä löytyy myös Eläkesäätiöyhdistyksestä, Finanssivalvonnasta ja Verohallinnosta.

TEL-lisäeläkevakuuttaminen päättyi 31.12.2016.
Pieni osa työnantajista järjesti vapaaehtoisesti työntekijöilleen niin sanotun rekisteröidyn TEL-lisäeläkkeen. TEL-lisäeläkkeen vakuuttamisen piiriin ei ole voinut enää liittyä vuoden 2000 jälkeen.

Vakuuttamisen päättyessä vuoden 2016 lopussa oli noin 56 800 henkilöä, joille oli kertynyt TEL-lisäeläkettä, mutta jotka eivät vielä olleet eläkkeellä. Arvion mukaan vuosittain heistä noin 10 prosenttia siirtyy eläkkeelle.

Jos TEL-lisäeläketurva koskee sinua, TEL-lisäeläketurvan tiedot näkyvät työeläkeotteellasi.

Tarkista päättynyt TEL-lisäeläkkeesi työeläkeotteelta

TEL-lisäeläkevakuuttamisen päättymisen 31.12.2016 jälkeen TEL-lisäeläkevakuutusten piiriin kuuluneille työntekijöille ei enää kartu lisää TEL-lisäeläkettä. Ennen vakuuttamisen päättymistä karttuneet TEL-lisäeläkkeet maksetaan henkilöille heidän jäädessään eläkkeelle.

Jos olet kuulunut työnantajasi vapaaehtoisesti ottaman TEL-lisäeläkevakuutuksen piiriin, tarkista lisäeläkkeesi työeläkeotteelta. Tunnistat TEL-lisäeläkkeen työeläkeotteella sanasta ”Lisäeläke”. Jos tiedoissasi on puutteita, ota ensisijaisesti yhteys TEL-lisäeläkkeen järjestäneeseen työnantajaan. Työnantajan oli tehtävä päättyneeseen TEL-lisäeläkkeeseen liittyvät korjaukset työeläkelaitokseen viimeistään 31.12.2020.

Mikäli kyseistä työnantajaa ei ole enää olemassa, voit itse ottaa yhteyttä siihen työeläkelaitokseen, jolta sait työeläkeotteen.

Vapaaehtoisia lisäeläkkeitä voi olla muitakin kuin TEL-lisäeläketurva, mutta ne eivät näy työeläkeotteella. Muita vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ovat esimerkiksi henkivakuutusyhtiöissä vakuutetut lisäeläkkeet.

TEL-lisäeläke-etuudet

TEL-lisäeläke-etuus voi olla joko määrällistä lisäeläkettä tai alennettu eläkeikä tai molemmat. Määrällistä lisäeläkettä voi olla vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeessä. TEL-lisäeläke-etuus voi olla myös hautausavustus. Jos kuuluit TEL-lisäeläkevakuutuksen piiriin, saat TEL-lisäeläkkeesi samalla, kun haet lakisääteistä eläkettä. Mahdollinen alennettu eläkeikä voi tietyin ehdoin oikeuttaa sinut saamaan myös lakisääteistä työeläkettä kyseisessä alennetussa eläkeiässä

Lisätietoja TEL-lisäeläkkeestäsi saat työeläkelaitoksestasi.

Katso työeläkelaitosten yhteystiedot