takuueläke

Takuueläke parantaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa. Jos eläkkeensaajan tulot jäävät alle rajamäärän, hän voi saada takuueläkkeen. Takuueläkkeen myöntää ja maksaa Kela.

Muut eläketulot, myös ulkomailta maksettavat, vähennetään sataprosenttisesti takuueläkkeen täydestä määrästä. Pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä saavalle takuueläkettä ei makseta.

Takaisin sanastoon