Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon

Yrittäjän YEL-vakuutus vaikuttaa työeläkkeen lisäksi suoraan sosiaaliturvaan silloin, jos sairastut, jäät työttömäksi tai jäät vanhempainvapaalle. YEL-vakuutusta ei kannatakaan katsoa pelkästään tulevan eläketurvan näkökulmasta, sillä se turvaa toimeentuloa myös ennen eläkeikää.

Sosiaaliturvasi pohjautuu YEL-vakuutuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon. Kela ja Yrittäjäkassa (yrittäjien työttömyyskassa) käyttävät YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa. Huomioithan siis YEL-työtulon vaikutuksen myös sosiaaliturvaan.

Yrittäjän sairauspäiväraha ja vanhempainpäivärahat

Kelan maksamat sairauspäiväraha ja vanhempainpäivärahat (raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha) määräytyvät vuositulon mukaan.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että YEL-työtulo.

Voit laskea sairaus- tai vanhempainpäivärahasi määrän Kelan laskureilla.

Jos sairastut vakavasti, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös niiden määrä perustuu YEL-työtuloon.

Yrittäjän työttömyysturva

Jos yritystoimintasi loppuu, voit saada työttömyysetuutta, kuten ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa, soviteltua päivärahaa tai työmarkkinatukea. Jos lopetat yritystoimintasi tai oma työllistymisesi yrityksessä päättyy, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyysetuuden saamiseksi yrittäjän tulee lähtökohtaisesti lopettaa yritystoimintansa.

Voit saada YEL-työtuloon sidottua ansiopäivärahaa, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon. Se täyttyy, jos olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa (yrittäjien työttömyyskassa) sekä YEL-työtulosi on ylittänyt vuosittain määritellyn rajan. Vuonna 2024 yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 14 803 euroa vuodessa.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit saada työttömyysajalta Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.