Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon

Yrittäjän YEL-vakuutus vaikuttaa työeläkkeen lisäksi suoraan sosiaaliturvaan silloin, jos sairastut, jäät työttömäksi tai jäät vanhempainvapaalle. YEL-vakuutusta ei kannatakaan katsoa pelkästään tulevan eläketurvan näkökulmasta, sillä se turvaa toimeentuloa myös ennen eläkeikää.

Sosiaaliturvasi pohjautuu YEL-vakuutuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon. Kela ja yrittäjien työttömyyskassat käyttävät YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa. Huomioithan siis YEL-työtulon vaikutuksen myös sosiaaliturvaan.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Yrittäjänä voit hakea Kelan sairauspäivärahaa korvaamaan ansionmenetystä sairauden aikana. Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy työtulon mukaan. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä.

Vuonna 2019 sairauspäivärahan perusteena on vuoden 2017 YEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Päivärahasi voi perustua myös pyynnöstäsi sairastumista edeltäneen 6 kuukauden työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin vuoden 2017 verotuksessa todettu työtulo.

Jos sairastut vakavasti, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös niiden määrä perustuu YEL-työtuloon.

Yrittäjän vanhempainpäivärahat

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Kaikki vanhempainpäivärahat määräytyvät eläkevakuutuksen työtulon mukaan.

Vuonna 2019 vanhempainpäivärahojen perusteena on vuoden 2017 YEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Voit pyytää Kelaa laskemaan päivärahan myös päivärahakautta edeltävien 6 kuukauden YEL-vakuutuksen työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo.

Voit laskea vanhempainpäivärahasi määrän Kelan laskurilla.

Yrittäjän työttömyysturva

Jos yritystoimintasi loppuu, voit saada työttömyysetuutta, kuten ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa, soviteltua päivärahaa tai työmarkkinatukea. Jos lopetat yritystoimintasi tai oma työllistymisesi yrityksessä päättyy, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyysetuuden saamiseksi yrittäjän tulee lähtökohtaisesti lopettaa yritystoimintansa.

Voit saada YEL-työtuloon sidottua ansiopäivärahaa, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon. Se täyttyy, jos olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna yrittäjien työttömyyskassassa sekä YEL-työtulosi on ylittänyt vuosittain määritellyn rajan. Vuonna 2019 yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 12 816 euroa vuodessa.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit saada työttömyysajalta Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.