kuntoutusraha

Etuus, jota maksetaan työelämässä olevalle henkilölle, jonka työkyvyttömyyttä ehkäistään ammatillisella kuntoutuksella.

Työeläkelaitoksen maksaman kuntoutusrahan suuruus on työkyvyttömyyseläkkeen määrä korotettuna 33 prosentilla.

Takaisin sanastoon