yhteyslaitos

​Yhteyslaitoksella tarkoitetaan sitä laitosta, joka vastaa EU-eläkehakemuksen käsittelystä ja osallistuu hakemusta koskevaan tietojen vaihtoon eri EU-maiden välillä. Suomessa yhteyslaitoksena toimii Eläketurvakeskus.

Takaisin sanastoon