JuEL

​Vuoden 2017 alusta voimaan tullut julkisten alojen eläkelaki. Siihen yhdistettiin kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon (KiEL) työeläketurvaa koskevat säännökset.

Takaisin sanastoon