Julkisaloilla oma lakinsa

Kunnan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioita hoitaa Keva. Julkisen sektorin työntekijät vakuutetaan julkisten alojen eläkelain eli JuEL:n mukaan.

JuEL:n piiriin kuuluvat:

  • kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa olevat palkansaajat sekä sellaisen kunnallisen osakeyhtiön, säätiön tai kunnallisen yhdistyksen palveluksessa olevat, jotka ovat liittyneet Kevan jäseniksi.
  • henkilöt, jotka ovat virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, seurakuntaan, seurakuntain liittoon tai muuhun vastaavaan seurakuntain yhtymään.
  • valtion palveluksessa olevien virkamiesten ja työntekijöiden lisäksi joukko työntekijöitä, jotka eivät ole valtion palveluksessa. Suuri osa peruskoulun ja lukion opettajista kuuluu vielä valtion eläkejärjestelmän piiriin.
  • Ortodoksisen kirkon palveluksessa toimivien eläketurva järjestetään osalle kuten JuEL:ssa, osalle TyEL:n mukaan.

Valtion ylimmissä luottamustehtävissä toimivien omien eläkelakien lisäksi Suomen Pankilla ja Ahvenanmaalla on erillisiä eläkesääntöjään.

JuEL:n piirissä on myös joitakin henkilöitä, jotka eivät ole työ- tai virkasuhteessa, mutta joille silti karttuu eläkettä. Tällaisia ovat perhe- ja omaishoitajat, luottamushenkilöt sekä konsultti- ja toimeksiantosopimuksella työskentelevät.

Työntekijän eläkemaksut määräytyvät samalla tavalla kuin yksityisellä puolella. Vuonna 2021 työntekijän maksuprosentti on 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia ja muilla 7,15 prosenttia.

Lisää tietoa kuntien ja valtion työntekijöiden vakuuttamisesta ja eläkkeistä saat Kevasta.