karttumisprosentti

Prosenttiluku, joka ilmaisee kuinka paljon eläkettä karttuu. Vuoden 2017 alusta alkaen eläkettä karttuu 1,5 prosenttia tuloista vuodessa eli jokaisesta ansaitusta eurosta karttuu 1,5 senttiä eläkettä.

Edellisestä poiketen 31.12.2025 saakka ikävälillä 53–62 vuotta eläkkeen perustana olevista tuloista karttuu eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Takaisin sanastoon