Nyheter

Årsbeskeden från Sverige skickas igen i januari–februari

De centrala förändringarna i arbetspensionerna år 2024

Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2023

Centrala förändringar i arbetspensionsskyddet år 2023

Pensionsutdragen från Sverige skickas i januari-februari

Ändringar i arbetspensionsskyddet år 2022

Distansarbete utomlands försäkras på samma sätt som arbete för utsända arbetstagare

En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari