Nyheter

Distansarbete utomlands försäkras på samma sätt som arbete för utsända arbetstagare

En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

Pensionsrådgivningstält med kreativa inslag på Finlandsarenan

Arbetspensionsavgifter, index och gränsbelopp år 2018

Ändringar i Greklands pensionssystem

Ilmarinen och Etera går samman – inga ändringar i pensionsutbetalningen eller försäkringarna

Förändringar vid inloggningen till Pensionsmyndighetens e-tjänster