Hushåll som arbetsgivare

Ett hushåll är en arbetsgivare när det anställer t.ex. en hantverkare, barnskötare eller städare eller en musiker till en familjefest.

Arbetsgivaren ska betala arbetspensionsavgift för lönen till varje anställd som fyllt 17 år, om lönen överstiger gränsen för försäkringsskyldigheten, dvs. 68,57 euro (år 2024). Arbetstidens längd spelar ingen roll.

Arbetsgivaren ska också pensionsförsäkra en pensionär som inte uppnått den övre gränsen för försäkringsskyldigheten. Den övre gränsen är

  • 68 år för dem som är födda år 1957 eller tidigare
  • 69 år för dem som är födda 1958-1961
  • 70 år för dem som är födda år 1962 eller senare.

Pension tjänas på det här viset in också för arbete som utförs vid sidan av pension.

Om personen som utför arbete för ett hushåll är företagare, sköter han eller hon själv om sin pensionsförsäkring.

Betala lönerna via Palkka.fi eller direkt till arbetspensionsbolaget

Alla arbetstagare försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Om du är en tillfällig arbetsgivare och lönerna under ett halvår inte överstiger 9 822 euro (år 2024), behöver du inte ingå ett försäkringsavtal.

Du kan betala försäkringsavgifterna direkt till ett arbetspensionsbolag eller Palkka.fi. Palkka.fi sköter anmälningarna bl.a. till inkomstregistret. Från Palkka.fi skickas betalningarna automatiskt till arbetspensionsbolagen, Sysselsättningsfonden och Skatteförvaltningen.

Närmare anvisningar om betalningen av avgifterna finns på Palkka.fi och arbetspensionsbolagens webbtjänst.