Anvisningar

Välkommen att ta bekanta dig med pensionsfrågor! Arbetspension.fi är hela arbetspensionssystemets, både den privata och den offentliga sektorns, gemensamma webbplats och ingång till pensionstjänsterna.

På Arbetspension.fi finns dels allmän information som är öppen för alla och dels personliga tjänster och ingångar till arbetspensionsanstalternas tjänster som kräver inloggning.

Pensionsskyddscentralen har upphovsrätten till de gemensamma sidorna på webbplatsen. Här behandlas pensionsfrågor på en allmän nivå och texten kan inte betraktas som lagtext.

Arbetspension.fi är en gemensam adress där du hittar arbetspensionssystemets tjänster. På användningen av webbplatsen tillämpas följande användningsvillkor. Läs dem gärna innan du bläddrar vidare.

Olika tjänster på Arbetspension.fi kan ha särskilda villkor som besökaren måste godkänna och som endast i andra hand omfattas av dessa anvädningsvillkor. Detsamma gäller arbetspensionsanstalters och andra tjänsteproducenters webbplatser som det finns länkar till från Arbetspension.fi.

Pensionsskyddscentralen tillhandahåller webbplatsen

Webbplatsen Arbetspension.fi ägs av Pensionsskyddscentralen. Ansvarig chefredaktör är kommunikationschef Johanna Louhimies. Innehållet på Arbetspension.fi produceras av Pensionsskyddscentralens kommunikationsavdelning.

Upphovsrätten och övriga rättigheter till dessa webbsidor tillhör Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att när som helst göra ändringar som påverkar webbplatsens innehåll, användning eller teknik eller begränsa tillgången till webbplatsen.

Trots upphovsrätten är det tilltåtet att citera och kopiera innehåll på de offentliga sidorna på Arbetspension.fi. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår då på den som citerar eller kopierar. Enligt god sed ska källan till ett citat anges.

Allmän information – inte lagtext

På Arbetspension.fi behandlas pensionsfrågor på ett allmänt plan. De tjänster som kräver identifiering av användaren erbjuder personlig pensionsinformation. Uppgifterna på de offentliga sidorna är avsedda att vara informativa och ska inte betraktas som lagtext. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för att uppgifterna på Arbetspension.fi lämpar sig för besökarens behov eller för följderna av besökarens avgöranden eller åtgärder på grundval av uppgifterna.

Pensionsskyddscentralen garanterar inte att Arbetspension.fi fungerar störningsfritt. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som förorsakas av användning av tjänsten. Den ansvarar inte heller för skador som förorsakas av störningar i datakommunikationen, fel i it-system, skadliga program eller dataskyddsrisker.

Arbetspension.fi öppnades 9.12.2002.

Webbläsare

Tjänsten fungerar bäst med nyare versioner av webbläsarprogrammen. Om det uppstår problem kan du prova öppna samma sida med en annan webbläsare. Det kan också vara bra att tömma cacheminnet.

Pdf-filer

För att kunna skriva ut blanketter från Arbetspension.fi behöver du ett program som läser pdf-filer.

Om det förekommer problem med pdf-filerna, är det bäst att först installera den nyaste versionen av Adobe Reader eller motsvarande program. Du kan t.ex. ladda ner programmet Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

JavaScript

JavaScript är ett programspråk som används bl.a. för stödfunktioner, t.ex. för att öppna nya webbläsarfönster, visa felmeddelanden, kolla inmatningsfält osv.

Arbetspension.fi använder JavaScript-stöd och därför är det bra att du tillåter JavaScript i webbläsarens inställningar. I de flesta fall är JavaScript-funktionen automatiskt påkopplad.

Extrafönster (Popup)

Webbläsaren ska tillåta extrafönster.

Arbetspension.fi innehåller tjänster som kräver identifiering av användaren, t.ex. arbetspensionsutdraget, e-ansökan och styrningen till den egna pensionsanstaltens webbplats.

Länkar till tjänsterna finns på ingångssidan och på varje innehållssida. De har märkts med en låsikon.

Användaren identifieras med Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-identifikation är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Du väljer själv vilken identifieringsmetod du vill använda.

Information om Suomi.fi-identifikation

I de tjänster som kräver identifiering används uppgifter som finns i arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister. Registret upprätthålls för verkställigheten av arbetspensionssystemet. Uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsbeskrivning för intjäningsregistret

Skyddade förbindelser

Anslutningarna till Arbetspension.fi-tjänsten är krypterade. Krypteringen förhindrar utomstående att ändra eller läsa meddelandena mellan kunden och tjänsten.

Cacheminne

Syftet med cacheminnet är att försnabba visningen av www-sidor. Detta sker genom att webbläsaren lagrar www-sidorna i sitt cacheminne.

Kom ihåg att logga ut ur tjänsten, tömma cacheminnet och sidhistoriken, när du har använt tjänster som kräver inloggning. Endast på det sättet kan du försäkra dig om att förbindelsen med datasystemet inte blir öppen och eventuellt tillgänglig för obehöriga.

Du kan tömma cacheminnet med tangentkombinationen Ctrl+Shift+Del.