Allmänt om arbetspensionen

Du tjänar in pension när du arbetar. Pensionen ger trygghet i ålderdomen, vid nedsatt arbetsförmåga och efter en familjeförsörjares död.

Om din arbetspension är liten eller om du inte alls har tjänat in arbetspension, kan du få folkpension och kanske också garantipension som betalas av FPA.

Arbetsgivaren ska ordna med arbetspensionsförsäkringen

Arbetspensionen bygger på en lagstadgad, obligatorisk försäkring, som din arbetsgivare ordnar åt dig. Du tjänar in pension för arbete, dvs. för alla arbetsinkomster under din tid i arbetslivet. Arbetsgivaren tar ut  en arbetspensionsavgift från din lön. Avgiften syns i lönespecifikationen som du får av arbetsgivaren. Företagare ordnar själva med sin försäkring.

Arbetspensionsanstalterna samlar in avgifterna, sköter pensionsfonderna och beviljar och betalar ut pensionerna. När en del av avgifterna fonderas, kan också avkastningen av fonderna användas till att betala pensioner. På det sättet ser man till att pensionsavgifterna hålls på en rimlig nivå.

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter

På arbetspensionsutdraget ser du hur mycket pension du har tjänat in

Även om du byter jobb eller blir företagare eller lägger ner ditt företag och börjar arbeta som anställd, finns uppgifterna om din intjänade pension i pensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens register. Du kan kontrollera uppgifterna i ditt arbetspensionsutdrag.

Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag

Arbetspensionslagarna stiftas av riksdagen. För beredningen av dem ansvarar social- och hälsovårdsministeriet. Representanter för staten, för arbetstagarna och för arbetsgivarna utvecklar arbetspensionslagstiftningen tillsammans, eftersom vi alla tillsammans bekostar arbetspensionerna.