Olika pensionsformer

Arbetspensionen ger dig trygghet i olika livssituationer. Här får du veta vilka pensionförmåner det finns för olika situationer i livet.

Du får arbetspension senast när du går i ålderspension. Arbetspensionen ger trygghet också vid arbetsoförmåga och efter en familjeförsörjares död. Partiell ålderspension kan du få tidigast vid 61 års ålder.

Du tjänar in pension när du arbetar som anställd eller som företagare. Om din arbetspension blir liten, kan Folkpensionsanstalten betala folkpension och garantipension som tillskott.

Pensionsförmånerna i korthet

Ålderspension

Tidigast kan du gå i pension vid den lägsta pensionsåldern för din egen åldersklass. Det beror alltså på ditt födelseår vid vilken ålder du kan få ålderspension. Ju äldre du är när du går i pension, desto större pension får du.

Läs mer om ålderspensionen

Partiell ålderspension

Om du får partiell förtida ålderspension, bestämmer du själv hur mycket du arbetar. Du kan få partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Pensionen blir och kommer alltid att vara mindre, om du tar ut den i förtid.

Läs mer om partiell ålderspension

Rehabilitering eller invalidpension

Om din arbetsförmåga blir sämre, är rehabilitering det främsta alternativet. Med hjälp av rehabiliteringen kan dina möjligheter att fortsätta i arbetslivet förbättras.

Invalidpension blir aktuellt först när din arbetsförmåga har försämrats långvarigt, vanligtvis för mer än ett år utan avbrott, på grund av sjukdom, lyte eller skada.

Läs mer om rehabilitering

Läs mer om invalidpension

Arbetslivspension

Du kan ha rätt till arbetslivspension vid 63 års ålder, om du har arbetat i minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och har en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga.

Läs mer om arbetslivspension

Familjepension

Om någondera maken eller en förälder avlider, ger familjepensionen ekonomisk trygghet. Familjepension kan betalas till den efterlevande maken och till barnen.

Läs mer om familjepension