Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Arbetsresor mellan Estland och Finland är tillåtna igen från och med den 14 maj. Estniska arbetstagare kan nu resa till Finland för att arbeta och finländska till Estland. Om du arbetar utomlands kan du eventuellt behöva ett A1-intyg.

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Intyget visar också till vilket land dina socialförsäkringsavgifter ska betalas, till exempel pensionsavgifterna. Du kan betala socialförsäkringsavgifter till endast ett land.

Om du kommer från Estland till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare, ska du försäkras enligt finländsk arbetspensionslagstiftning på samma sätt som finländska arbetstagare.

Om du kommer från Estland, du har en estnisk arbetsgivare och arbetar tillfälligt i Finland, ska din arbetsgivare ansöka om ett A1-intyg från Estland. Intyget ska du visa upp på din arbetsplats i Finland.

Om du regelbundet arbetar i både Finland och Estland, ska du ansöka om ett A1-intyg från det land där du är stadigvarande bosatt.

Sotsiaalkindlustusamet och Pensionsskyddscentralen svarar på frågor om A1-intyget

A1-intyget är ett standardformulär som varje land beviljar på ett språk som är officiellt i landet. Till arbetstagare som åker från Estland till utlandet beviljas A1-intyget av Sotsiaalkindlustusamet. Till arbetstagare som åker från Finland till utlandet beviljas intyget av Pensionsskyddscentralen.

Närmare information

Sotsiaalkindlustusamet: Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus

Pensionsskyddscentralen: A1-intyget: vad är det och hur används det?

Eläketurvakeskus: Ajankohtaista ulkomaantyön vakuuttamista ja koronasta (samlingssida med nyheter om utlandsarbete på finska)

Gränsbevakningsväsendet – Anvisningar för gränstrafik under undantagstillståndet.

Mera nyheter