Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Sveriges riksdag har beslutat att fortsätta betala den bosättningsbaserade garantipensionen till EU- och EES-länder samt Schweiz i alla fall till och med slutet av år 2021.

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en sådan minimiförmån som endast behöver betalas till personer som är bosatta i Sverige.

Garantipension har ändå betalats från Sverige till personer bosatta i EU- och EES-länder samt Schweiz med stöd av en tillfällig lag åren 2019–2020. Sveriges riksdag har beslutat att förlänga den tillfälliga lagen. Utbetalningen av garantipensioner till EU- och EES-länder samt Schweiz fortsätter till och med slutet av år 2021.

En i Finland bosatt garantipensionstagare behöver inte göra någonting för att få förmånen från Sverige. Utbetalningen av garantipensionen fortsätter således under år 2021 så som hittills.

Ännu finns inte någon uppgift om huruvida svensk garantipension betalas till utlandet efter 31.12.2021.

Ändringar i de svenska pensionernas belopp år 2021

De svenska lagstadgade pensionerna höjs lite i början av år 2021. Beloppet på höjningen beror på vilken pension man får. Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,5 procent och garantipensionen med 0,6 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Mera nyheter