Kontaktuppgifter

Din arbetspensionsanstalt är den där ditt nuvarande eller senaste arbete är försäkrat. Ta kontakt med din pensionsanstalt, om du har frågor t.ex. om ditt arbetspensionsutdrag, din framtida pension eller ansökan om pension.

Om du inte alls har förvärvsarbetat eller om du inte är arbetspensionsförsäkrad i Finland, kan du vända dig till Pensionsskyddscentralen för att få svar på dina frågor om arbetspensionen.

Vilken är din arbetspensionsanstalt?

Om du inte är säker på var du är försäkrad, kan du ta reda på det genom att logga in via knappen Din arbetspensionsanstalt. Då styrs du vidare till din egen arbetspensionsanstalts webbplats.

Din arbetspensionsanstalt

Om du inte har möjlighet att logga in, kan du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110. Samtal debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Vid samtal från utlandet bestäms priset av den lokala operatören.

Kontaktuppgifter till arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen finns också i här nedan.

Elo
Tfn 020 694 726

Ilmarinen
Tfn 010 195 000

Varma
Tfn 010 192 100

Veritas Pensionsförsäkring
Tfn  010 550 10

Apotekens pensionskassa
Tfn 09 612 6270

Eläkekassa Verso
Tfn 0400 379 336

Valion Eläkekassa
Tfn 0800 02810

Reka Eläkekassa
Tfn 040 551 7093

L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
Linjakatu 5, 15100 Lahtis
PB 55, 15101 Lahtis
Tfn 03 822 111, fax 03 822 1499

Orionin Eläkesäätiö
Orionvägen 1, PL 65, 02101 Esbo
Tfn 010 426 3803

Sandvik Eläkesäätiö
PB 256, 33101 Tammerfors
Tfn 03 279 9531, fax 03 279 9530

Sanoman Eläkesäätiö
C/O Sanoma Media Finland Oy
PB 30
00089 Sanoma
Tfn 040 689 5546

Telian Eläkesäätiö
PB 690, 00051 TELIA
Tfn 020 401

UPM sellutehtaiden eläkesäätiö
Mandatum Life Palvelut Oy
PB 1210, 00101 Helsingfors
Pensionshandläggning tfn 010 192 077 (Varma)
Övrigt tfn 010 516 8355 (Ombud)

Yara Suomen eläkesäätiö
Mechelingatan 1 A, PB 900, 00181 Helsingfors
Tfn 010 215 222

Yleisradion Eläkesäätiö
Radiogatan 5, 00240 Helsingfors
Tfn 09 148 01, fax 09 877 7545

Keva
Tfn 020 614 2837

Ålands landskapsregering
Tfn 018 250 00

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet.

PSC ger råd i synnerhet i frågor som gäller försäkring av utlandsarbete, ansökan om utländsk pension och övervakning av försäkringen.

Kundtjänst
029 411 2110

Vår kundtjänst är öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–15. På nyårsaftonen och skärtorsdagen har kundtjänsten öppet kl. 9-13.

Telefontider kan bokas genom vår elektroniska tidbokningstjänst.

Pensionsskyddscentralen kan inte ta emot besökande kunder.

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan Pensionsskyddscentralen och kunderna. Genom tjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor som gäller ditt ärende till oss och vi kan svara på dem. Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Till meddelandetjänsten på Suomi.fi

Pensionsskyddscentralen kan inte kommunicera med personkunder via vanlig e-post i ärenden som gäller konfidentiell information.

Läs mer om Pensionsskyddscentralen och se kontaktuppgifter på www.etk.fi.

Kontaktuppgifter till utländska pensionsanstalter hittar du på sidan Mer om pensioner i andra länder