Pension för sociala förmåner

Pension tjänas också in för vissa sociala förmåner, såsom föräldradagpenning och inkomstrelaterade arbetslöshetsperioder. Även för tid med hemvårdsstöd tjänar man in pension. Förutsättningen är att du innan pensioneringen har tjänat in arbetsinkomster under ditt arbetsliv till ett belopp på minst 20 571,69 euro (enligt nivån år 2024).

Observera att för förmånsgrundande inkomster (sociala förmåner) tillväxer ingen pension om du samtidigt får

 • invalidpension
 • arbetslivspension
 • ålderspension eller
 • motsvarande pension från utlandet.

För inkomstrelaterade sociala förmåner tjänar man in pension enligt den arbetsinkomst eller årsinkomst enligt sjukförsäkringslagen enligt vilket förmånen har beräknats. Den pensionsgrundande andelen av arbetsinkomsten varierar mellan 55 och 121 procent beroende på förmån.

Sociala förmåner som ger pensionstillväxt är

 • inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även tilläggsdagar (t.o.m. den lägsta pensionsåldern för din åldersklass)
 • graviditespenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning  (föräldrapenning kan också betalas till partiellt belopp )
 • vuxenutbildningsstöd
 • alterneringsersättning
 • sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom
 • specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning
 • LITA-ersättningar för inkomstbortfall.

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd som betalas av FPA grundar sig inte på inkomster, och således tjänas ingen arbetspension in för dem. Förmånerna tas ändå med vid fastställandet av inkomsten för återstående tid i invalidpensionen.

Från tabellen ser du hur pension tillväxer från de allmännaste sociala förmånerna.

Situation Social förmån enligt vilken pension tjänas in Hur många procent av inkomsterna beaktas
Du blir arbetslös Inkomstrelaterad dagpenning 75 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen
Du blir föräldraledig Graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning 121 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen
Du blir alterneringsledig Alterneringsersättning 55 % av inkomsterna som är grund för ersättningen
Du insjuknar Sjukdagpenning 62 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen

Exempel med pension som tjänas in för inkomstrelaterad dagpenning

Din dagpenning har bestämts utifrån en månadsinkomst på 2 878,91 euro. Inkomsten kallas grunden för dagpenningen. Den förmånsgrundande inkomsten per dag fås genom att dividera grunden för dagpenningen med det genomsnittliga antalet vardagar i en månad (21,5 dagar).

2 878,91/21,5 = 133,90

Du får inkomstrelaterad dagpenning för 241 dagar. Den dagliga förmånsgrundande inkomsten multipliceras med antalet dagar.

133,90 × 241 = 32 269,90

Som pensionsgrundande inkomst beaktas 75 % av den förmånsgrundande inkomsten.

32 269,90 × 75 % = 24 202,43

Pensionen tillväxer årligen med 1,5 procent av detta belopp. Det månatliga pensionsbeloppet får du genom att dividera det sammanlagda beloppet med 12.

24 202,43 × 1,5 %/12 = 30,25

Du tjänar in 30,25 euro pension per månad på basis av den inkomstrelaterade dagpenningen. Din arbetspension påverkas också av livslängdskoefficienten för din åldersklass. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Med familjeledighetsräknaren kan du beräkna hur familjeledigheter påverkar din pension.

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen