Nyheter

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8

Pensionerna betalas normalt trots coronaepidemin

Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari

Räknare beräknar familjeledigheters inverkan på pensionen

Aktuellt om pensioner från Sverige

Indextalen för arbetspensionsskyddet år 2020

International House Helsinki betjänar nyanlända i Sörnäs

Ny pensionsräknare visar hur inkomstnivån ökar

Pensionerna höjs i Sverige

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

Pensionsrådgivningstält med kreativa inslag på Finlandsarenan

EU-dom om garantipension från Sverige kan beröra 17 000 finländare

Pensionsåldern höjs i Sverige

Kampanjsidorna Pensionsreformen.fi stängdes, informationen finns på Arbetspension.fi