Nyheter

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2024

Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts

A1-intygen skickas i fortsättningen till Suomi.fi-tjänsten

Pensionerar du dig snart? Få en uppskattning om hur din pension påverkas av index med hjälp av räknarna på Arbetspension.fi

Tänk på hur index påverkar din pension, om du överväger att gå i pension snart

Ny guide på Suomi.fi berättar vad man behöver göra när en närstående har avlidit

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2023

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2023

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2023

Planerar du att starta eget? Du kan göra en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi

Centrala förändringar i arbetspensionsskyddet år 2023

Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet

Ändringar i pensionsräknarna på Arbetspension.fi p.g.a. arbetspensionsindexets exceptionella utveckling

Ny beräkningstjänst underlättar bedömningen av företagarens arbetsinkomst

Inflationen påverkar arbetspensionerna exceptionellt mycket

Sverige höjer beloppet av garantipension 1.8.2022 – betalningen av vissa garantipensioner upphör vid årsskiftet

Som det ser ut nu fortsätter Sverige att betala ut garantipension till Finland fram till utgången av 2022

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag på nätet – utdraget som kommer per post är mindre omfattande i fortsättningen

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2022