Arbetspensionsanstalterna beviljar och betalar ut pensionen

Arbetspensionsanstalterna samlar in pensionsavgifterna, förvaltar fonderna och beviljar och betalar ut pensionerna. Arbetsgivare och företagare kan välja i vilken pensionsanstalt de tecknar en arbetspensionsförsäkring.

Arbetspensionsanstalter är arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionsstiftelser och kassor. Pensionsanstalten för den offentliga sektorn är Keva. Fastän det finns många arbetspensionsanstalter, är de gemensamt ansvariga för arbetspensionerna. Det betyder att intjänade pensioner alltid betalas ut. Även om arbetsgivaren eller t.o.m. arbetspensionsanstalten går i konkurs går du inte miste om din rätt till din intjänade pension.

Din arbetspensionsanstalt är den där ditt nuvarande eller senaste arbete har försäkrats. Ta kontakt med din egen arbetspensionsanstalt, om du har frågor om t.ex. ditt arbetspensionsutdrag, din framtida pension eller ansökan om pension.

Vilken är min arbetspensionsanstalt?

Om du inte är säker på i vilken arbetspensionsanstalt du är försäkrad, kan du ta reda på den och dess tjänster genom att logga in genom knappen Din arbetspensionsanstalt.

Om du inte har möjlighet att logga in, kan du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen genom att ringa 029 411 2110 eller skicka e-post till asiakaspalvelu(at)etk.fi.  Pensionsskyddscentralen har en lagstadgad uppgift som utvecklare av och expert på arbetspensionsskyddet och producent av arbetspensionssystemets gemensamma tjänster.