Arbetsgivaren ska försäkra

Arbetsgivarna har i Finland en lagstadgad skyldighet att ordna pensionsförsäkring och betala in pensionsavgifterna för sina arbetstagare. Skyldigheten gäller också utländska företag som är verksamma i Finland.  Arbetsgivaren är i allmänhet ett företag, staten, en kommun eller en församling, men också en privatperson kan vara arbetsgivare.

Försäkringsskyldigheten börjar i början av månaden efter den då arbetstagaren fyller 17 år. Även en pensionstagare som arbetar ska försäkras. En arbetstagare ska försäkras om arbetsinkomsten under en kalendermånad är minst 68,57 euro (år 2024).

När försäkringsskyldigheten upphör beror på arbetstagarens födelseår:

  • De som är födda 1957 och tidigare ska försäkras till och med 68 års ålder
  • De som är födda åren 1958–1961 ska försäkras till och med 69 års ålder
  • De som är födda 1962 eller senare ska försäkras till och med 70 års ålder.

Arbetsgivarens skyldighet att försäkra arbetstagaren upphör i slutet av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår den ovan nämnda åldern.

Arbetsgivaren tecknar den lagstadgade pensionsförsäkringen för sina anställda i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa eller genom att grunda en egen stiftelse. Anställda på privata företag omfattas huvudsakligen av lagen om pension för arbetstagare (ArPL), bortsett från sjöfarare, som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL). Arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna sköter arbetspensionsförsäkringar enligt ArPL. Sjömanspensionskassan sköter pensionsärenden enligt SjPL.

Keva sköter pensionsärenden som gäller anställda inom kommunerna, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA. Dessa branscher omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).