Arbetsgivaren betalar in arbetspensionsavgifterna

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till arbetspensionsanstalten.

Arbetspensionsavgiftsprocenten fastställs alltid årligen. Avgiftens belopp beror på arbetstagarens lön. Löntagare och arbetsgivare har rätt till skatteavdrag för arbetspensionsavgifterna.

Anställda på privata företag omfattas av ArPL, bortsett från sjöfarare som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL). Från arbetstagarens lön tas det alltid ut samma årligen fastställda procentandel.

År 2024 är arbetstagarens avgiftsprocent 8,65 procent i åldern 53–62 år och 7,15 procent för andra.

De slutliga procenten för arbetsgivarens avgiftsandel kan variera flera procentenheter beroende på arbetsgivaren.

Avtalsarbetsgivare

Avtalsarbetsgivare är sådana arbetsgivare som kontinuerligt har anställd personal eller betalar löner som halvårsvis stiger till det årligen fastställda gränsbeloppet (9 822 euro 2024).

En avtalsarbetsgivare ska ordna pensionsskydd för sina anställda genom en särskild försäkring.

Grunderna för avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift påverkas av den totala lönesumman som arbetsgivaren betalar och en kundspecifik omkostnadsavgift. En avtalsarbetsgivares försäkringsavgift kan också minska grund av kundåterbäring som grundar sig kundförhållandet. Kundåterbäringens storlek varierar mellan bolagen. 

Avtalsarbetsgivare, vilkas lönesumma för de försäkrade arbetstagarna, från två år tillbaka, år 2022, är mindre än 2 251 500 euro om året, betalar i regel en fast försäkringsavgift enligt en procentsats av lönen.  År 2024 är avgiftsprocenten med arbetstagarens andel inräknad 25,12.

Om den årliga lönesumman för de försäkrade överstiger 2 251 500 euro, påverkas försäkringsavgiften av invalidpensionsavgiften engligt avgiftsklassen och av rabatten på avgiftsförlustdelen.

Tillfällig arbetsgivare

Tillfälliga arbetsgivare är sådana arbetsgivare som inte kontinuerligt har anställd personal och vars utbetalda löner under ett halvt år inte uppgår till gränsbeloppet (9 822 euro 2024). Gränsbeloppet justeras årligen.

En tillfällig arbetsgivare behöver inte teckna ett särskilt försäkringsavtal. Arbetsgivaren betalar försäkringsavgifterna till det pensionsbolag som han eller hon valt.

En tillfällig arbetsgivare betalar en fast ArPL-avgift. År 2024 är en tillfällig arbetsgivares försäkringsavgift 26,12 procent med arbetstagarens avgiftsandel medräknad.