Arbetsgivaren betalar in arbetspensionsavgifterna

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till arbetspensionsanstalten.

Arbetspensionsavgiftsprocenten fastställs alltid årligen. Avgiftens belopp beror på arbetstagarens lön. Löntagare och arbetsgivare har rätt till skatteavdrag för arbetspensionsavgifterna.

Anställda på privata företag omfattas av ArPL, bortsett från sjömän som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL). Från arbetstagarens lön tas det alltid ut samma årligen fastställda procentandel.

År 2020 är arbetstagarens avgiftsprocent 8,65 procent i åldern 53–62 år och 7,15 procent för andra.

De slutliga procenten för arbetsgivarens avgiftsandel kan variera flera procentenheter beroende på arbetsgivaren.

Avtalsarbetsgivare

Avtalsarbetsgivare är sådana arbetsgivare som kontinuerligt har anställd personal och betalar löner som halvårsvis stiger till det årligen fastställda gränsbeloppet (8 676 euro 2020).

En avtalsarbetsgivare ska ordna pensionsskydd för sina anställda genom en särskild försäkring. Avtalsarbetsgivare ska pensionsförsäkra sina anställda under den månad som följer på löneutbetalningen.

Grunderna för avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift påverkas av den totala lönesumman som arbetsgivaren betalar. Avtalsarbetsgivare, vilkas lönesumma för de försäkrade arbetstagarna är mindre än 2,0865 miljoner euro om året (år 2018), betalar i regel en fast försäkringsavgift enligt en procentsats av lönen.  År 2020 är avgiftsprocenten med arbetstagarens andel inräknad 25,3.

Om den årliga lönesumman för de försäkrade överstiger 2,0865 miljoner euro, påverkas försäkringsavgiften av de invalidpensioner som beviljats företagets anställda. En avtalsarbetsgivares försäkringsavgift kan också minska på grund av kundåterbäring som grundar sig på kundförhållandet. Kundåterbäringens storlek varierar mellan bolagen.

Tillfällig arbetsgivare

Tillfälliga arbetsgivare är sådana arbetsgivare som inte kontinuerligt har anställd personal och vars utbetalda löner under ett halvt år inte uppgår till gränsbeloppet (8 676 euro 2020). Gränsbeloppet justeras årligen.

En tillfällig arbetsgivare behöver inte teckna ett särskilt försäkringsavtal. Arbetsgivaren betalar försäkringsavgifterna till det pensionsbolag som han eller hon valt.

En tillfällig arbetsgivare betalar en fast ArPL-avgift. År 2020 är en tillfällig arbetsgivares försäkringsavgift 25,3 procent med arbetstagarens avgiftsandel medräknad.