Arbetsgivaren betalar in arbetspensionsavgifterna

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till arbetspensionsanstalten.

Arbetspensionsavgiftsprocenten fastställs alltid årligen. Avgiftens belopp beror på arbetstagarens lön. Löntagare och arbetsgivare har rätt till skatteavdrag för arbetspensionsavgifterna.

Anställda på privata företag omfattas av ArPL, bortsett från sjömän som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL). Från arbetstagarens lön tas det alltid ut samma årligen fastställda procentandel.

År 2023 är arbetstagarens avgiftsprocent 8,65 procent i åldern 53–62 år och 7,15 procent för andra.

De slutliga procenten för arbetsgivarens avgiftsandel kan variera flera procentenheter beroende på arbetsgivaren.

Avtalsarbetsgivare

Avtalsarbetsgivare är sådana arbetsgivare som kontinuerligt har anställd personal eller betalar löner som halvårsvis stiger till det årligen fastställda gränsbeloppet (9 348 euro 2023).

En avtalsarbetsgivare ska ordna pensionsskydd för sina anställda genom en särskild försäkring.

Grunderna för avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift påverkas av den totala lönesumman som arbetsgivaren betalar. Avtalsarbetsgivare, vilkas lönesumma för de försäkrade arbetstagarna, från två år tillbaka, år 2021, är mindre än 2 197 500 euro om året, betalar i regel en fast försäkringsavgift enligt en procentsats av lönen.  År 2023 är avgiftsprocenten med arbetstagarens andel inräknad 25,30.

Om den årliga lönesumman för de försäkrade överstiger 2 197 500 euro, påverkas försäkringsavgiften av de invalidpensioner som beviljats företagets anställda. En avtalsarbetsgivares försäkringsavgift kan också minska på grund av kundåterbäring som grundar sig på kundförhållandet. Kundåterbäringens storlek varierar mellan bolagen.

Tillfällig arbetsgivare

Tillfälliga arbetsgivare är sådana arbetsgivare som inte kontinuerligt har anställd personal och vars utbetalda löner under ett halvt år inte uppgår till gränsbeloppet (9 348 euro 2023). Gränsbeloppet justeras årligen.

En tillfällig arbetsgivare behöver inte teckna ett särskilt försäkringsavtal. Arbetsgivaren betalar försäkringsavgifterna till det pensionsbolag som han eller hon valt.

En tillfällig arbetsgivare betalar en fast ArPL-avgift. År 2023 är en tillfällig arbetsgivares försäkringsavgift 26,20 procent med arbetstagarens avgiftsandel medräknad.