Så här söker du arbetslivspension

Du kan ha rätt till arbetslivspension, om du har arbetat i minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och din arbetsförmåga är nedsatt.

Arbetslivspensionen är avsedd för personer som har fyllt 63 år och kan beviljas dem som är födda år 1955 eller senare.

Arbetslivspensionen ändras automatiskt till ålderspension, när pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern. Om du funderar på att ansöka om arbetslivspension, kan du få en uppskattning av pensionens storlek från din egen arbetspensionsanstalt. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut, som är i kraft i sex månader.

Om ditt ansträngande och slitsamma arbete har upphört, ska du ansöka om arbetslivspension inom ett år från det att arbetet upphörde.

Fyll i ansökan på nätet. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (2022r). Du kommer till blanketterna via en länk som finns i sidfoten och menyn på Arbetspension.fi. Bifoga ett B-läkarutlåtande från företagshälsovården om ditt hälsotillstånd, arbetets innehåll och graden av ansträngning och slitsamhet i det tillsammans med arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete (blankett 7111r).

Ansökan om arbetslivspension i Blanketter