Arbete i två länder

Arbetstagaren försäkras ofta i det land där han eller hon bor och utför en stor del av sitt arbete.

Om du utöver en finländsk arbetsgivare även har en utländsk arbetsgivare är det möjligt att du försäkras i utlandet och de lagstadgade pensionsavgifterna betalas till utlandet.

Exempel

Arbetstagaren är bosatt i Estland och arbetar tre dagar i veckan i Estland för en estnisk arbetsgivare. Dessutom arbetar arbetstagaren två dagar i veckan för en finländsk arbetsgivare i Finland.

Arbetstagaren ska ansöka om ett A1-intyg från Estland. Båda arbetsgivarna betalar socialförsäkringsavgifter till Estland, eftersom arbetstagaren är bosatt i Estland och utför största delen av sitt arbete där.

Mera information om försäkring får du från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110 eller per e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.