Så här söker du invalidpension

Ansökan om invalidpension och rehabiliteringsstöd är kopplad till sjukförsäkringsdagpenningen. Om du har fått sjukdagpenning för 150 dagar, informerar FPA dig om möjligheten till rehabilitering eller uppmanar dig att ansöka om invalidpension. Det är bra att ansöka om pension då, för att pensionsanstalten ska hinna behandla ansökan innan din rätt till sjukdagpenning upphör.

Arbetspensionsrehabilitering är förstahandsalternativet framom invalidpension. I samband med handläggningen av en ansökan om invalidpension bedömer arbetspensionsanstalterna om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls. Om kriterierna uppfylls i ditt fall, får du ett förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering utan en separat ansökan om det.

På de flesta arbetspensionsanstalters sidor finns en möjlighet att göra en elektronisk ansökan om invalidpension. Se efter om din egen pensionsanstalt har en e-ansökan på sin webbplats. Samma ansökan gäller både invalidpension enligt arbetspensionssystemet och sjukpension från FPA.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (blankett 7002r). Du kommer till blanketterna via en länk som finns i sidfoten och menyn på Arbetspension.fi.

Som bilaga till din ansökan om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Om du inte får eller inte alls ansöker om dagpenning från sjukförsäkringen, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller pension direkt.

Invalidpension kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.

Ålderspension efter invalidpension

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension när du uppnår den lägsta pensionsåldern. Vilken den är i ditt fall kan du ta reda på hos den pensionsanstalt som betalar ut pensionen.

Om du har arbetat medan du har fått invalidpension år 2005 eller senare, har du tjänat in ny pension för detta arbete. Du ska ansöka separat om att få den nya pensionen som ålderspension.