Så här söker du invalidpension

Ansökan om invalidpension och rehabiliteringsstöd är kopplad till sjukförsäkringsdagpenningen. Om du har fått sjukdagpenning för 150 dagar, informerar FPA dig om möjligheten till rehabilitering eller uppmanar dig att ansöka om invalidpension. Det är bra att ansöka om pension då, för att pensionsanstalten ska hinna behandla ansökan innan din rätt till sjukdagpenning upphör.

Du kan ansöka om invalidpension på en pappersblankett eller på en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Blankettens nummer är 7002r. Samma ansökan gäller både invalidpension enligt arbetspensionssystemet och sjukpension från FPA.

Som bilaga till din ansökan om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Om du inte får eller inte alls ansöker om dagpenning från sjukförsäkringen, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller pension direkt.

Invalidpension kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.

Ålderspension efter invalidpension

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension när du uppnår den lägsta pensionsåldern. Vilken den är i ditt fall kan du ta reda på hos den pensionsanstalt som betalar ut pensionen.

Om du har arbetat medan du har fått invalidpension år 2005 eller senare, har du tjänat in ny pension för detta arbete. Du ska ansöka separat om att få den nya pensionen som ålderspension.