Så här söker du invalidpension

Ansökan om invalidpension och rehabiliteringsstöd är kopplad till sjukförsäkringsdagpenningen. Om du har fått sjukdagpenning för 150 dagar, informerar FPA dig om möjligheten till rehabilitering eller uppmanar dig att ansöka om invalidpension. Det är bra att ansöka om pension då, för att pensionsanstalten ska hinna behandla ansökan innan din rätt till sjukdagpenning upphör.

Arbetspensionsrehabilitering är förstahandsalternativet framom invalidpension. I samband med handläggningen av en ansökan om invalidpension bedömer arbetspensionsanstalterna om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls. Om kriterierna uppfylls i ditt fall, får du ett förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering utan en separat ansökan om det.

Samma ansökan gäller både invalidpension enligt arbetspensionssystemet och sjukpension från FPA. Fyll i ansökan på nätet. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (blankett 7002r).

Ansökan om invalidpension i Blanketter

Som bilaga till din ansökan om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd.  För ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd räcker det med ett B-läkarutlåtande, som sänds till den arbetspensionsanstalt som betalar pension.

Invalidpension kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.

Ålderspension efter invalidpension

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension när du uppnår den lägsta pensionsåldern. Vilken den är i ditt fall kan du ta reda på hos den pensionsanstalt som betalar ut pensionen.

Om du har arbetat medan du har fått invalidpension år 2005 eller senare, har du tjänat in ny pension för detta arbete. Du ska ansöka separat om att få den nya pensionen som ålderspension.