Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att du ska få brevet krävs också att pensionsanstalterna i Sverige har din nuvarande adress.

Till personer bosatta i Finland, som redan får pension från Sverige, skickas orange kuvertet 9-14.1.2020. I brevet står hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Brevet innehåller också uppgifter om premiepensionen, om mottagaren har rätt till den.

Till personer bosatta i Finland, som inte ännu får pension från Sverige, skickas orange kuvertet från och med 18.2.2020.  Det innehåller uppgifter om det hittills intjänade pensionskapitalet och hur det har bildats. I år får de som närmar sig pensionsåldern också uppgifter om hur pensionsåldern höjs stegvis i Sverige.

Orange kuvertet innehåller inte längre någon pensionsprognos. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor. Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med en svensk e-legitimation.

Utbetalningsbeskedet om svensk pension skickas i januari

Till dem som redan får pension från Sverige skickas ett årligt utbetalningsbesked antingen från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan eller från båda beroende på vilka pensioner som utbetalas.

Om du inte har fått utbetalningsbesked före slutet av januari, kan du fråga efter det direkt hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Mera nyheter