Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 732,67 euro i månaden (2023). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 654,13 euro per person (2023).

Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen. Du kan få full folkpension endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 61,95 euro i månaden.

När arbetspensionen uppgår till en viss gräns beviljas ingen folkpension. Arbetspensionsbelopp som förhindrar folkpension är 1 512,38 euro i månaden. För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 1 355,30 euro.

Läs mer i FPA:s snabbguide för pensionärer

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är under 914,97 euro i månaden (2023). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. För arbetspensionens del betyder det här arbetspension som betalas som ålderspension, sjukpension, arbetslivspension och efterlevandepension. Full garantipension, 922,42 euro i månaden (2023), kan du få endast om du inte får annan pension.

Läs mer på FPA:s sidor om vem som kan få garantipension

Totalpension: Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen.

Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
073319092200922
10071410992200922
2006645992200922
300614992200922
400564096400964
50051401014001014
60046401064001064
70041401114151,41098
800364011643531129
90031401214554,51159
1000264012647661188
110021401314967,31218
1200164013641168,51247
1300114014141379,71277
1400640146415710,81306
1500140151417811,81336
180000180029316,31507
210000210039218,71708
2400002400505211895
300000300073724,62263
4000004000119329,82807

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder 2023 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2023. Kommunalskatten är 7,37 och sjukvårdsavgiften är 1,57. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
065426892200922
10063518792200922
20058513792200922
3005358792200922
4004853792200922
500435093500935
600385098500985
70033501035001035
8002850108540,41081
90023501135242,11111
100018501185433,71142
110013501235645,21171
12008501285846,61201
130035013351057,81230
14000014001319,41269
150000150017211,51328
180000180029316,31507
210000210039218,71708
2400002400505211895
300000300073724,62263
4000004000119329,82807

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder 2023 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2023. Kommunalskatten är 7,37 och sjukvårdsavgiften är 1,57. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.