Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 703,45 euro i månaden (fr.o.m 1.8.2022). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 628,03 euro per person (fr.o.m 1.8.2022).

Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen. Du kan få full folkpension endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 59,45 euro i månaden.

När arbetspensionen uppgår till en viss gräns beviljas ingen folkpension. Arbetspensionsbelopp som förhindrar folkpension är 1452,05 euro i månaden. För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 1301,13 euro.

Läs mer i FPA:s snabbguide för pensionärer

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 878,47 euro i månaden (fr.o.m 1.8.2022). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 885,63 euro i månaden (fr.o.m 1.8.2022), kan du få endast om du inte får annan pension.

Läs mer på FPA:s sidor om vem som kan få garantipension

Totalpension: Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen.

Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
070318288600,0886
10068310288600,0886
2006335288600,0886
300583088300,0883
400533093300,0933
500483098300,0983
6004330103380,81025
70038301083282,51056
80033301133474,11087
90028301183665,61117
100023301233877,01147
1100183012831078,31176
1200133013331279,61206
1300830138314810,71235
1400330143316811,71265
150000150019613,01304
180000180031617,51484
210000210043120,51669
240000240055323,01847
300000300077825,92222
4000004000120730,22793

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder fr.o.m 1.8.2022 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2022. Kommunalskatten är 20,01 och sjukvårdsavgiften är 1,5. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
062825888600,0886
10060817888600,0886
20055812888600,0886
3005087888600,0886
4004582888600,0886
500408090800,0908
600358095800,0958
7003080100800,01008
80025801058181,71040
90020801108373,31071
100015801158564,81102
110010801208766,31131
12005801258977,71161
13008013081179,01191
140000140015511,11245
150000150019613,01304
180000180031617,51484
210000210043120,51669
240000240055323,01847
300000300077825,92222
4000004000120730,22793

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder fr.o.m 1.8.2022 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2022. Kommunalskatten är 20,01 och sjukvårdsavgiften är 1,5. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.