Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 662,86 euro i månaden (år 2020). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 591,79 euro per person (år 2020). Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen.

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 827,78 euro i månaden (år 2020). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 834,52 euro i månaden (år 2020), kan du få endast om du inte får annan pension.

Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen. Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
066317283500835
1006419483500835
2005914483500835
300541084100841
400491089100891
500441094100941
6003910991101981
700341010412931011
800291010914941042
900241011416861073
1000191011918871103
11001410124110891133
12009101291129101162
13004101341149111192
1400001400174121226
1500001500215141285
1800001800335191465
2100002100452221648
2400002400562231838
3000003000803272197
40000040001239312761

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder år 2020 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2020. Kommunalskatten är 19,97 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
059224383500835
10057016583500835
20052011583500835
3004706583500835
4004201583500835
500370087000870
600320092000920
700270097020968
80022001020212999
900170010704141029
1000120011206051060
110070011707971091
1200200122010081120
1300001300133101167
1400001400174121226
1500001500215141285
1800001800335191465
2100002100452221648
2400002400562231838
3000003000803272197
40000040001239312761

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder år 2020 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2020. Kommunalskatten är 19,97 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.