Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 628,85 euro i månaden (år 2019). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 557,79 euro per person (år 2019). Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen.

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 777,84 euro i månaden (år 2019). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 784,52 euro i månaden (år 2019), kan du få endast om du inte får annan pension.

Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen. Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Ensamstående pensionstagare
Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
062915678500785
1006077878500785
2005572878500785
300507080700807
400457085700857
500407090700907
600357095781949
70030701007273980
800257010574641011
900207011076561042
1000157011578471072
11001070120710491102
12005701257125101132
1300001300142111158
1400001400183131217
1500001500224151276
1800001800344191456
2100002100457221643
2400002400561231839
3000003000808272192
40000040001248312752

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2019. Kommunalskatten är 19,88 och sjukvårdsavgiften är 1,61. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Pensionstagare som är gift eller sambo
Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
055822778500785
10053614978500785
2004869978500785
3004364978500785
400386078600786
500336083600836
600286088600886
700236093600936
8001860986192967
90013601036384998
100086010865751029
110036011367671059
120000120010281098
1300001300142111158
1400001400183131217
1500001500224151276
1800001800344191456
2100002100457221643
2400002400561231839
3000003000808272192
40000040001248312752

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2019. Kommunalskatten är 19,88 och sjukvårdsavgiften är 1,61. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.