Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 665,29 euro i månaden (år 2021). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 593,97 euro per person (år 2021). Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen.

Läs mer i FPA:s snabbguide för pensionärer

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 830,82 euro i månaden (år 2021). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 837,59 euro i månaden (år 2021), kan du få endast om du inte får annan pension.

Läs mer på FPA:s sidor om vem som kan få garantipension

Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen. Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
066517283800838
1006439483800838
2005934483800838
300543084300843
400493089300893
500443094300943
600393099380,8985
70034301043272,61016
80029301093474,31047
90024301143665,81078
100019301193867,21108
1100143012431068,61137
120093012931279,81166
13004301343148111196
140000140017112,21229
150000150021214,11288
180000180033318,51467
210000210045321,61647
240000240056323,51837
300000300080326,82197
4000004000122830,72772

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder år 2021 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2021. Kommunalskatten är 20,02 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
059424483800838
10057216583800838
20052211583800838
3004726583800838
4004221583800838
500372087200872
600322092200922
700272097200972
80022201022191,91003
90017201072383,61034
100012201122585,11064
11007201172776,61095
120022012229881124
1300001300130101170
140000140017112,21229
150000150021214,11288
180000180033318,51467
210000210045321,61647
240000240056323,51837
300000300080326,82197
4000004000122830,72772

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder år 2021 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2021. Kommunalskatten är 20,02 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.