Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 775,70 euro i månaden (2024). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 692,54 euro per person (2024).

Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen. Du kan få full folkpension endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 65,62 euro i månaden.

När arbetspensionen uppgår till en viss gräns beviljas ingen folkpension. Arbetspensionsbelopp som förhindrar folkpension är 1 601,21 euro i månaden. För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 1 434,88 euro.

Läs mer i FPA:s snabbguide för pensionärer

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är under 968,70 euro i månaden (2024). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. För arbetspensionens del betyder det här arbetspension som betalas som ålderspension, sjukpension, arbetslivspension och efterlevandepension. Full garantipension, 976,59 euro i månaden (2024), kan du få endast om du inte får annan pension.

Läs mer på FPA:s sidor om vem som kan få garantipension

Totalpension: Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen.

Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månNettopension e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionen
077620197797700
10075911897797700
2007096897797700
3006591897797700
40060901009100900
50055901059105900
60050901109110900
700459011591147111
800409012091177312,6
900359012591207524,1
1000309013091236725,5
1100259013591266936,8
12002090140912951138
13001590145913251349,2
140010901509135415410,2
15005901559138417511,2
1800001800152927115,1
2100002100173436617,4
2400002400192547519,8
3000003000230369723,2
40000040002852114828,7

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder 2024 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2023. Kommunalskatten är 7,46 och sjukvårdsavgiften är 1,48. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månNettopension e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionen
069328497797700
10067520197797700
20062515197797700
30057510197797700
4005255197797700
500475097597500
60042501025102500
70037501075107500
80032501125112500
900275011751158181,5
1000225012251187383,1
1100175012751217594,6
1200125013251246796
1300750137512761007,2
1400250142513051208,4
1500001500134915110
1800001800152927115,1
2100002100173436617,4
2400002400192547519,8
3000003000230369723,2
40000040002852114828,7

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder 2024 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2023. Kommunalskatten är 7,46 och sjukvårdsavgiften är 1,48. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.