Folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.

Full folkpension är 679,50 euro i månaden (år 2022). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 606,65 euro per person (år 2022).

Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen. Du kan få full folkpension endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 57,45 euro i månaden.

När arbetspensionen uppgår till en viss gräns beviljas ingen folkpension. Arbetspensionsbelopp som förhindrar folkpension är 1 402,63 euro i månaden. För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 1 256,88 euro.

Läs mer i FPA:s snabbguide för pensionärer

Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 848,56 euro i månaden (år 2022). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.

Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 855,48 euro i månaden (år 2022), kan du få endast om du inte får annan pension.

Läs mer på FPA:s sidor om vem som kan få garantipension

Totalpension: Exempeltabeller på folkpension och garantipension

I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen.

Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
068017685500855
1006589785500855
2006084785500855
300558085800858
400508090800908
500458095800958
6004080100840,41004
70035801058232,21035
80030801108423,81066
90025801158615,31097
100020801208826,81127
1100158012581028,11156
1200108013081229,41186
1300580135814310,51215
140080140816311,61245
150000150020113,41299
180000180032117,81479
210000210043720,81663
240000240055623,21844
300000300078726,22213
4000004000120730,22793

Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder år 2022 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2022. Kommunalskatten är 20,01 och sjukvårdsavgiften är 1,5. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Arbetspension e/månFolkpension e/månGarantipension e/månPension sammanlagt e/månSkatter och avgifter e/månSkatter och avgifter i % av bruttopensionenNettopension e/mån
060724985500855
10058517085500855
20053512085500855
3004857085500855
4004352085500855
500385088500885
600335093500935
700285098500985
80023501035141,41021
90018501085333,11052
100013501135534,61083
11008501185726,11113
12003501235937,51143
13000013001199,21181
140000140016011,41240
150000150020113,41299
180000180032117,81479
210000210043720,81663
240000240055623,21844
300000300078726,22213
4000004000120730,22793

Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder år 2022 (Excel-tabell, xlsx)

Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2022. Kommunalskatten är 20,01 och sjukvårdsavgiften är 1,5. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.

I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådan är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.

Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.