Blanketter

Blanketterna har delats in enligt ämne i menyn. Blanketterna är i pdf-form och man öppnar dem genom att klicka på länken "ladda ner".

I vissa fall kan uppgifterna fyllas i och skickas på nätet.

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser kan du sköta ärenden elektroniskt, till exempel ansöka om pension. Ärendet framskrider vanligtvis snabbare om det sköts på nätet. Du kan kontrollerna vilken din arbetspensionsanstalt är genom att identifiera dig elektroniskt.

Blanketter på finska finns på de finska sidorna och blanketter på engelska på de engelska sidorna. Om en blankett också finns på något annat språk, hittar du den på de engelska sidorna.

Så här använder du blanketterna

Blanketterna är i pdf-form. För att kunna använda dem behöver du ett särskilt program. De kan t.ex. ladda ner gratisprogrammet Adobe Reader på Adobes webbplats. Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av programmet.

Det finns två slag av blanketter: en del kan du fylla i på datorn och skriva ut, en del kan du endast se på skärmen och skriva ut för att fylla i dem för hand.

De pdf-blanketter som går att fylla i på skärmen innehåller anvisningar, som syns som gula minneslappar på blanketten. Öppna anvisningarna genom att dubbelklicka på minneslappen och stäng dem genom att klicka på anvisningsrutans övre hörn till höger.

Öppna och skriv ut

Pdf-blanketterna öppnas när du klickar på länken "ladda ner".

Använd helst Readers egen utskriftsknapp för att skriva ut blanketten.

Spara

Om du vill kan du spara en tom blankett med Adobe Readers egen spara-knapp. För att spara en ifylld blankett behöver du t.ex. programmet FoxitReader, som är gratis, eller Adobe Acrobat, som man får köpa.

Om blanketten inte öppnas

Om nerladdningen av en fil misslyckas på grund av nätproblem, kommer det upp ett felmeddelande på rutan. Vid ett nytt försök kan samma felmeddelande dyka upp på nytt från datorns cache-minne, även om nätstörningen redan är över. Töm cache-minnet för säkerhets skull.

Störningar kan också uppstå om du använder en gammal eller felaktig version av Adobe Reader. Installe-ra programmet i så fall på nytt.

Personuppgifter och dataskydd

För närmare information om hur FPA och arbetspensionssystemet hanterar dina personuppgifter, läs Information för den som söker pension. För närmare information om hur Pensionsskyddscentralen hanterar dina personuppgifter, gå till Pensionsskyddscentralens webbplats: Dataskyddet vid behandlingen av personuppgifter.