Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts

Livslängdskoefficienten för år 2024, dvs. dem som är födda år 1962, har fastställts till 0,94692. Livslängdskoefficienten minskar de nya pensionerna med 5,3 procent. 

Livslängdskoefficienten används när pensionen börjar, alltså i det skedet när din pension beräknas.

Livslängdskoefficienten fastställs för varje födelseårskull när den uppnår 62 års ålder. När din ålderspension börjar multipliceras den med en livslängdskoefficient som fastställts för din ålderskull även om din pension börjar efter 62 års ålder, till exempel vid den lägsta pensionsåldern för din födelseårskull.

Om din pension, till exempel sjukpension eller partiell förtida ålderspension, börjar före livslängdskoefficienten för din födelseårskull har fastställts, används en redan fastställd livslängdskoefficient. Pensionen justeras inte på nytt vid 62 års ålder med den livslängdskoefficient som fastställs för din födelseårskull.

I pensionsbeloppet som räknats på arbetspensionsutdraget har livslängdskoefficientens inverkan beaktats.

Livslängdskoefficienten följer utvecklingen av livslängden

Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter öka. När människors livslängd ökar, måste pensionspengarna räcka för en längre tid.

För första gången beräknades livslängdskoefficienten för år 2009, då den fick värdet ett (1,00000). Det var det år då de som är födda år 1947 fyllde 62 år. Till och med år 2023 har det nyaste värdet på livslängdskoefficienten alltid varit mindre än året innan, eftersom den förväntade livslängden ökat.

Koefficientens värde år 2024 blir större än år 2023, vilket är exceptionellt. Det här innebär att livslängskoefficienten minskar pensionen 0,3 procent mindre än året innan. Ändringen beror på att den förväntade återstående livstiden för 62-åringar nu har minskat tre år i rad.  Den har minskat sedan början av coronapandemin.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer livslängdskoefficienten genom en förordning årligen.

Exempel på hur livslängdskoefficienten påverkar din pension 

Du är född år 1962. Du har tjänat in 1 800 euro i arbetspension tills din ålderspension börjar. Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts till 0,94692. Din intjänade pension multipliceras med livslängdskoefficienten.

1 800 × 0,94692 = 1 704,46

Din pension blir 1 704,46 euro före skatt. Livslängdskoefficienten minskar din pension med ca 5,3 procent.

Närmare:

Livslängdskoefficienten – Arbetspension.fi

Mera nyheter