Arbete under pensionen

Du kan inleda en ny anställning eller bedriva företagarverksamhet då du är pensionär. Vid sidan av ålderspension och partiell ålderspension kan du arbeta fritt utan några inkomstbegränsningar.

För arbete tjänar du in ny pension

Om du samtidigt arbetar och får pension, tjänar du in ny pension för arbetsinkomsterna med 1,5 procent om året tills du uppnår den övre åldersgränsen (se nedan) för försäkringsskyldigheten. Arbetspensionsförsäkringsavgifter ska betalas också för detta arbete.

Du kan arbeta också efter den övre gränsen för försäkringsskyldigheten, men ny pension tjänas inte längre in efter det och pensionsavgifterna ska inte heller betalas då.

Läs mer om arbetspensionsavgifterna

Om du är företagare och du även får ålderspension, är FöPL-försäkringen frivillig för dig. Företagare tjänar in pension utifrån arbetsinkomsten.

Läs mer om företagarnas pensionsskydd

Olika skattekort för pension och arbete

Om du arbetar medan du får pension behöver du ett annat skattekort för lönen.

Läs mer om utebtalningen och beskattningen av pensionen

Pensionen får du på ansökan

Pensionen som du tjänat in vid sidan av ålderspensionen får du på ansökan när du uppnått den ålder som är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten:

  • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer födda 1958–1961
  • 70 år för personer födda 1962 och senare

Arbetsgivarens skyldighet att försäkra arbetstagaren upphör i slutet av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår den ovan nämnda åldern.

Till anvisningen om hur man söker ålderspension

Om du överväger att börja arbeta som företagare eller anställd, kan du kontakta din arbetspensionsanstalt för att ta reda på hur mycket du får förtjäna.

Om du får full invalidpension kan du förtjäna högst 40 procent av den inkomst du hade före pensioneringen utan att pensionen påverkas. Om du får delinvalidpension är gränsen 60 %. Du får ändå alltid förtjäna 922,42 euro i månaden, även om din personliga inkomstgräns är lägre.

Pensionen kan också avbrytas för den tid en arbetsperiod pågår eller full pension kan ändras till delpension, om arbetsinkomsten överstiger gränsen. Avbrottet ska vara minst tre månader och högst två år långt.

För arbete som du utför under pensioneringen tjänar du in ny pension. Dessa pensioner börjar betalas till dig, då när din invalidpension ändras till ålderspension. Den nya pension du tjänat in måste du ansöka om separat.