Pensionsutdragen från Sverige skickas i januari-februari

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att du ska få brevet krävs också att pensionsanstalterna i Sverige har din nuvarande adress.

Till personer bosatta i Finland, som redan får pension från Sverige, skickas orange kuvertet 11–14.1.2022. I pensionsutdraget står hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Till personer bosatta i Finland, som inte ännu får pension från Sverige, skickas pensionsutdraget från och med 17.2.2022. Pensionsutdraget innehåller uppgifter om pensionskapitalet du tjänat in hittills och hur det har bildats. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Pensionsutdraget innehåller inte längre någon uppskattning om den framtida pensionen. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor. Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med svenskt BankID eller svensk e-legitimation.

Utbetalningsbeskedet om svensk pension skickas i januari

Till dem som redan får pension från Sverige skickas utöver pensionsutdraget ett årligt utbetalningsbesked antingen från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan eller från båda beroende på vilka pensioner som utbetalas.

Om du inte har fått utbetalningsbesked före slutet av januari, kan du fråga efter det direkt hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Ändringar i de svenska pensionernas belopp år 2022

De svenska lagstadgade pensionerna höjs i början av år 2022. Beloppet på höjningen beror på vilken pension man får. Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,5 procent och garantipensionen med 1,5 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Mera nyheter