Egen pensionsålder för varje åldersklass

Ålderspension kan man få när man har uppnått en viss ålder. Ålderspension betalas både som arbetspension och som folkpension.

Som ålderspension får du den arbetspension som du har tjänat in under alla dina år i arbetslivet. Ju äldre du är när du går i pension, desto större pension får du.

Läs mer om pensionens storlek

Du kan få ålderspension enligt arbetspensionsförsäkringen tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsålder för din egen åldersklass. Ditt födelseår avgör alltså i vilken ålder du kan få ålderspension.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder

Din målsatta pensionsålder

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension - Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast -

Pensionsåldern höjs steg för steg

Om du är född år 1954 eller tidigare, kan du få ålderspension tidigast vid 63 års ålder. För dem som är födda år 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65. Om du är född åren 1962–64 är din lägsta pensionsålder 65 år. Om du är född år 1965 eller senare, är din pensionsålder bunden till den förväntade livslängden.

I tabellen här nedan ser du den lägsta pensionsåldern och den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten för personer födda åren 1954–1964.

Födelseår Lägsta pensionsålder
Övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten
1954  eller tidigare 63 år 68
1955 63 år 3 mån 68
1956 63 år 6 mån 68
1957 63 år 9 mån 68
1958 64 år 69
1959 64 år 3 mån 69
1960 64 år 6 mån 69
1961 64 år 9 mån 69
1962–1964 65 år 70
1965– Knyts till den förväntade livslängden. Åldersgränsen höjs med högst två månader per år fr.o.m. år 2030. 70

Tjäna in pension fem år efter lägsta pensionsåldern

Du kan tjäna in pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Den är fem år högre än den lägsta pensionsåldern, räknat i hela år. För dem som är födda åren 1957 eller tidigare är den 68 år, för dem som är födda åren  1958–1961 är den 69 år och för dem som är födda år 1962 eller senare är den 70 år.

Du kan naturligtvis arbeta ännu efter den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, också om du samtidigt får pension, men då tjänar du inte längre in ny pension.

När börjar ålderspensionen?

Du får ålderspension endast om du ansöker om den. Om du är löntagare, ska din anställning upphöra innan ålderspensionen kan börja. Du måste alltså säga upp dig så att anställningen upphör innan pensionen ska börja. När du är pensionerad kan du börja arbeta på nytt, utan begränsning för arbetsinkomsten.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.

Gå till anvisningen om hur man söker ålderspension

Ålderspension för offentligt anställda

Om du avgår med ålderspension från en offentlig anställning, är det möjligt att du har en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder.

En personlig pensionsålder är i regel mellan 63 och 65 år och ändrades inte genom pensionsreformen år 2017. Däremot stiger de lägre yrkesbaserade pensionsåldrarna steg för steg så att de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2018 fick en 3 månaders höjning av pensionsåldern, de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2019 fick en 6 månaders höjning. För dem som uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern år 2020 höjs den med 12 månader.

För dem födda före år 1960 är pensionsåldern 65 år för avslutade anställningar inom den offentliga sektorn. Om du tar ut din pension före 65 års ålder, görs ett avdrag från den pension som du har tjänat in före år 1995.

Du får närmare information från Keva.

Annan pension ändras till ålderspension

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om du har blivit arbetsoförmögen är 2017 eller senare
  • när du har fyllt 63 år, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006-2016
  • när du har fyllt 65, om du har blivit arbetsoförmögen år 2005 eller tidigare.

Sedan år 2005 har det varit möjligt att tjäna in ny pension för arbete som man utför medan man får pension. Den pensionen börjar inte utbetalas automatiskt, utan man måste ansöka om den. Du kan ansöka om sådan pension tidigast när din invalidpension ändras till ålderspension, om arbetet har upphört. Om du arbetar fortsättningsvis, kan du ansöka om pensionen när du har slutat arbeta.

Om du tar ut partiell ålderspension, kan du gå helt i ålderspension, dvs. börja ta ut resten av din intjänade pension, när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du måste också upphöra med din huvudsyssla. Om du tar ut resten av ålderspensionen först senare, dvs. efter den lägsta pensionsåldern, får du en uppskovsförhöjning på den delen av pensionen som du inte redan har börjat ta ut.

Om du får deltidspension måste du ansöka separat om ålderspensionen. Det kan du göra när du befinner dig mellan din lägsta pensionsålder och den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Egen åldersgräns för folkpension

Åldersgränsen för ålderspension som folkpension är 65 år. Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut den i förtid innan du fyller 65 år. Man kan få folkpension som förtida ålderspension vid 63 års ålder. För dem som är födda åren 1958–1961 höjs åldersgränsen för förtida ålderspension till 64 år.

Förtida ålderspension är och förblir mindre än folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskas md 0,4 % för varje månad med vilken du tidigarelägger den. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, förtidsminskas den inte.

I framtiden kommer pensionsåldern enligt folkpensionssystemet att följa den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet, när den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet knyts till den förväntade livslängden, med början från dem som är födda år 1965.