Arbetstagare som blivit utsänd från utlandet till Finland

Mellan EU-, EES- länderna och vissa andra länder finns bestämmelser om social trygghet, vilket innebär att en arbetstagare som sänds ut från ett annat land till Finland under vissa förutsättningar kan omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet och tjäna in pension där. Förutsättningen är att utgångslandet utfärdar ett intyg om utsänd arbetstagare (A1-intyg inom EU).

Exempel: en arbetstagare från Frankrike

En fransk arbetsgivare skickar sin arbetstagare som arbetat i Frankrike till Finland för arbete i ett år. Arbetstagaren är försäkrad i Frankrike. Han har ett A1-intyg från Frankrike om utsänd arbetstagare. Arbetstagaren försäkras då inte enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) i Finland.

Om din arbetsgivare finns i ett annat land än EU-, EES-länderna, Schweiz eller avtalsländerna och du arbetar högst två år i Finland behöver du inte försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Om du när utsändningen till Finland börjar omfattas av Finlands lagstiftning om social trygghet, ska du ändå arbetspensionsförsäkras i Finland från anställningens början..

Exempel: en arbetstagare från Brasilien

En brasiliansk arbetsgivare skickar en arbetstagare som arbetar i Brasilien till Finland för att i elva månader arbeta i ett finländskt dotterbolag till arbetsgivarkoncernen. Arbetstagaren ska inte försäkras enligt ArPL i Finland.

Om den brasilianska arbetstagarens arbete i Finland fortsätter och fortgår i över två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria arbetsgivaren från skyldigheten att försäkra arbetstagaren enligt ArPL. Befrielsen kan beviljas för högst fem år från det att arbetet i Finland började. Det förutsätter att arbetsgivaren har ordnat pensionsskydd  för arbetstagaren på något annat sätt i Brasilien. Efter fem år ska arbetet i Finland försäkras enligt ArPL.

 

Mera information om försäkring får du från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110 eller per e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.

Information om socialförsäkringen i Finland får du från FPA.