Arbetstagare som blivit utsänd från utlandet till Finland

Mellan EU-, EES- länderna och vissa andra länder finns bestämmelser om social trygghet, vilket innebär att en arbetstagare som sänds ut från ett annat land till Finland kan omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet och tjäna in pension där. Förutsättningen är att utgångslandet utfärdar ett intyg om utsänd arbetstagare.

Exempel: en arbetstagare från Frankrike

En fransk arbetsgivare skickar sin arbetstagare som arbetat i Frankrike till Finland för arbete i ett år. Arbetstagaren är försäkrad i Frankrike. Han har ett intyg från Frankrike om utsänd arbetstagare. Arbetstagaren försäkras då inte enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Om din arbetsgivare finns i ett annat land än EU-, EES-länderna, Schweiz eller avtalsländerna och du arbetar högst två år i Finland behöver du inte försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Det här gäller arbetstagare som börjat arbeta i Finland 1.1.2009 eller senare.

Om du när utsändningen till Finland börjar omfattas av Finlands lagstiftning om social trygghet, ska du ändå försäkras enligt ArPL.

Exempel: en arbetstagare från Japan

En japansk arbetsgivare skickar en arbetstagare som arbetar i Japan till Finland för att i elva månader arbeta i ett finländskt dotterbolag till arbetsgivarkoncernen. Arbetstagaren ska inte försäkras enligt ArPL.

Om en sådan arbetstagares arbete i Finland fortsätter i över två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria arbetsgivaren från skyldigheten att försäkra arbetstagaren enligt ArPL. Befrielsen kan beviljas för högst fem år från det att arbetet i Finland började. Det förutsätter att pensionsskydd har ordnats för arbetstagaren på något annat sätt.

Exempel: en arbetstagare från Ryssland

En rysk arbetsgivare skickar en arbetstagare som arbetar i Ryssland till Finland för att arbeta i fyra år. För denna tid har arbetstagaren en pensionsförsäkring i Ryssland. Arbetsgivaren ansöker om befrielse från försäkringsskyldigheten enligt ArPL och bifogar till sin ansökan ett intyg om att arbetstagaren omfattas av en rysk pensionsförsäkring. Pensionsskyddscentralen beviljar befrielsen, vilket innebär att arbetstagaren inte försäkras enligt ArPL för den tid arbetet i Finland pågår.

Efter fem års arbete ska arbetet i Finland försäkras enligt ArPL.

Mera information om försäkring får du från Pensionsskyddscentralen vardagar klockan 9–15, tfn 029 411 2110 eller per e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Information om socialförsäkringen i Finland får du från FPA.