Försäkringsskyldigheten övervakas

När du inleder en aktiv företagarverksamhet, får du ett informationsbrev från Pensionsskyddscentralen. I brevet ges anvisningar om hur företagarens obligatoriska FöPL-försäkring och arbetstagarnas pensionsförsäkringar ska ordnas. Syftet med brevet är att säkerställa att den lagstadgade pensionsförsäkringen inte glöms i brådskan när företaget grundas.

Informationsbrevet med bifogade försäkringsanvisningar skickas till företagare som införts i skatteförvaltningens register som momsskattepliktiga. Det är ändå bra att redan i planeringsskedet av företagarverksamheten reda ut hur pensionsskyddet ska ordnas.

Om försäkringen inte är tecknad?

Om en företagare inte har tecknat FöPL-försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen företagaren att göra det inom en skälig tid. Företagaren kan teckna försäkringen i efterhand för det innevarande året och de tre föregående åren. Pensionsskyddet för tiden före det kan inte kompletteras i efterskott.

Om företagaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en FöPL-försäkring för företagaren på företagarens bekostnad i ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Nästan samma regler gäller för försäkringen av arbetstagare. Om arbetsgivaren inte tecknar pensionsförsäkringen för sina arbetstagare, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att göra det.

Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen på arbetsgivarens bekostnad en försäkring för arbetstagarna i ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller meddelar den tillfälliga arbetsgivarens försäkringsuppgifter till ett försäkringsbolag. Försäkringsavgiften för den tid då företagaren försummat försäkringsskyldigheten kan höjas t.o.m. till det dubbla.

Pensionsskyddscentralen tillsammans med andra myndigheter fungerar som övervakare.