Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att du ska få brevet krävs också att pensionsanstalterna i Sverige har din nuvarande adress.

Till personer bosatta i Finland, som redan får pension från Sverige, skickas orange kuvertet 12–15.1.2021. I pensionsutdraget står hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Till personer bosatta i Finland, som inte ännu får pension från Sverige, skickas pensionsutdraget tidigast 22.2.2021. Pensionsutdraget innehåller uppgifter om pensionskapitalet du tjänat in hittills och hur det har bildats. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Pensionsutdraget innehåller inte längre någon uppskattning om den framtida pensionen. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor. Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med svenskt BankID eller svensk e-legitimation.

Utbetalningsbeskedet om svensk pension skickas i januari

Till dem som redan får pension från Sverige skickas utöver pensionsutdraget ett årligt utbetalningsbesked antingen från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan eller från båda beroende på vilka pensioner som utbetalas.

Om du inte har fått utbetalningsbeskedet före slutet av januari, kan du fråga efter det direkt hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Mera nyheter