Aktuellt om pensioner från Sverige år 2023

Pensionsåldern stiger, lagstadgade pensioner höjs, garantipension betalas inte till personer bosatta utanför Sverige och pensionsutdragen skickas igen i början av året. Vi har sammanställt aktuell information om svenska pensioner till personer som får eller kommer att få pension från Sverige.

Pensionsutdragen från Sverige skickas i januari-februari

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att du ska få brevet krävs också att pensionsanstalterna i Sverige har din nuvarande adress.

Till personer bosatta i Finland, som redan får pension från Sverige, skickas orange kuvertet 10–13.1.2023. I pensionsutdraget står hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Till personer bosatta i Finland, som inte ännu får pension från Sverige, skickas pensionsutdraget från och med 16.2.2023. Pensionsutdraget innehåller uppgifter om pensionskapitalet du tjänat in hittills och hur det har bildats. Pensionsutdraget innehåller också uppgifter om premiepensionen, om du har rätt till den.

Pensionsutdraget innehåller inte längre någon uppskattning om den framtida pensionen. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor. Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med svenskt BankID eller svensk e-legitimation.

Pensionsmyndigheten – orange kuvertet

Pensionsåldern stiger

Den svenska pensionsåldern har stigit sedan år 2020. År 2023 stiger pensionsåldern för inkomstpension från 62 år till 63 år. Pensionsåldern har fastställts så att den lägsta pensionsåldern för dem födda åren 1961 och 1962 är 63 år och för dem födda 1963 och 1964 är den 64 år. Efter det här knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden i Sverige.

Den som får sjukersättning, som är en förmån som motsvarar Finlands sjukpension, får den till och med att pensionsåldern för den egna åldersklassen uppnås. Pensionsåldern är 65 år för dem födda 1957 och tidigare, och för dem födda 1958 och 1959 är den 66 år och för dem födda 1960 eller senare är den 67 år. Svensk sjukersättning ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste alltid ansöka separat om ålderspensionen. Ansök gärna om ålderspensionen ca 6 månader innan sjukersättningen upphör.

Ändringar i de svenska pensionernas belopp år 2023

De svenska lagstadgade löpande pensionerna höjs i början av år 2023. Beloppet på höjningen beror på vilken pension man får. Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Garantipensionen, som är bosättningsbaserad, betalas inte längre till utlandsbosatta från och med år 2023.

Pensionsmyndighetens pressmeddelande:
Inkomstpensionen ökar med 3 procent 2023

Pensionernas betalningsdagar år 2023

Den svenska allmänna pensionen betalas en gång i månaden. Om personen får andra betalningar såsom familjepension, betalas de på samma gång.

De som är födda 1–15 i månaden får pensionen den 18 dagen i månaden och de som är födda 16–31 i månaden får pensionen den 19 dagen, förutsatt att dagarna 18 och 19 är vardagar. År 2023 betalas pensionen den 17–20 dagen i månaden beroende på månaden.

Pensionsmyndigheten – utbetalningsdagar 2023

Läs mer 

Mera nyheter