Flexibelt med partiell ålderspension

Du kan ta ut partiell ålderspension, när du har fyllt 61 år. Med partiell ålderspension kan du arbeta fritt. Det finns varken begränsningar för eller krav på förvärvsarbete.

Du kan inte få partiell ålderspension, om du redan får någon annan arbetspension för ditt eget arbete i Finland, om du får avträdelsestöd eller om du har invalidpension som lämnats vilande på grund av förvärvsarbete.

Tidigt uttag minskar pensionen för gott

Om du tar ut partiell ålderspension, kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

Om du tar ut partiell ålderspension innan du har nått din egentliga lägsta pensionsålder, minskar den del av pensionen som du tar ut med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår den lägsta pensionsåldern. Den delen av pensionen kommer alltid att vara mindre. Om du till en början tar ut 25 procent av pensionen, kan du senare börja ta ut en andra 25 procents andel, alltså sammanlagt 50 procent av den intjänade pensionen. Om du börjar med att ta ut 50 procent, kan du inte senare sänka uttagsandelen till 25 procent.

Innan du ansöker om partiell ålderspension, är det bra om du först kontaktar din arbetspensionsanstalt för att ta reda på hur stor pensionen blir och sedan kontaktar skattemyndigheterna för att ta reda på hur pensionen och förvärvsinkomsterna beskattas.

Exempel på partiell ålderspension vid 61 års ålder 

Du är född 15.6.1957 och din lägsta pensionsålder är 63 år 9 mån, som du uppnår 15.3.2021. Du börjar ta ut partiell ålderspension 1.7.2018 när du har fyllt 61 år.

Tidsperioden 1.7.2018–30.3.2021 är 33 månader, vilket innebär att förtidsminskningen räknas för 33 månader, dvs. 33 x 0,4 % = 13,2 %.

I slutet av året innan pensionen börjar är din intjänade pension 1 500 euro/mån. Du tar ut 50 % av den:

1 500 euro – (1 500 euro x 50 %) – (750 euro x 13,2 %) = 651 euro/mån.

Om du börjar ta ut resten av pensionen vid din lägsta pensionsålder, är din slutliga pension  651 euro + 750 euro = 1401 euro/mån.

Dessutom minskar pensionen när den omräknas med livslängdskoefficienten.

Partiell ålderspension efter den lägsta pensionsåldern

Om du börjar ta ut partiell ålderspension först efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder, höjs den del av pensionen som du tar ut med 0,4 procent för varje månad med vilken du har senarelagt pensionen.

Om du blir arbetslös eller sjuk

Partiell ålderspension är inget hinder för arbetslöshetsdagpenning och minskar inte heller dagpenningens belopp. Den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på normalt sätt enligt den arbetsinkomst du har haft före arbetslösheten. Arbetsmarknadsstödet kan påverkas av partiell ålderspension, som betraktas som inkomst vid behovsprövningen.

Uppskovsförhöjning till ålderspensionen räknas inte under sådan tid då man får arbetslöshetsdagpenning.

Kontakta FPA för att ta reda på hur sjukdagpenningen bestäms, om du söker partiell ålderspension medan du får sjukdagpenning eller om du blir sjuk medan du får partiell ålderspension.

Åldersgränsen kommer att ändras

Om du är född år 1964 kan du få partiell ålderspension vid 62 års ålder. Om du är född senare än 1964, kan du ta ut partiell ålderspension tidigast tre år före din lägsta pensionsålder.

Deltidspensioner betalas fortfarande

Partiell ålderspension infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017. Löpande deltidspensioner ändras inte, om deltidspensionären fortsättningsvis deltidsarbetar såsom överenskommet. Deltidspensioner kan utbetalas ännu år 2023.

Om du får deltidspension och blir permitterad, ska du genast meddela det till arbetspensionsanstalten.